Top

Autorizare intrare in incaperi ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri. Conditii de admisibilitate

Prin sentinta civila nr.48 din 27 ianuarie 2009, irevocabila si executorie, s-a admis cererea formulata de Biroul executorului judecatoresc , pentru autorizarea intrarii executorului judecatoresc in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei , cat si in incaperile avalistului , sau in orice alte locuri unde exista bunuri proprietatea debitoarei, in vederea punerii in executare a titlului executoriu.

Instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art.384(2) Codprocedura civila in cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea executorului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentinute la alineat (1).

Cum in speta executarea silita a fost pornita in baza unui bilet la ordin, instanta a apreciat ca sunt indeplinite cerintele dispozitiilor art. 384(2) Cod procedura civila, cererea fiind admisibila.

(Sentinta civila nr.48 din 27 ianuarie 2009).

Etichete: