Top

Executare silita.Cererea formulata de executorul judecatoresc, pentru autorizarea intrarii in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei societate comerciala. Aplicare art. 384 1 alin.2 din Codul de procedura civila.

Dosar nr. 67/189/2009

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr. 4/C

C din data de 15 ianuarie 2009

Executare silita.Cererea formulata de executorul judecatoresc, pentru autorizarea intrarii in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei societate comerciala. Aplicare art. 384 1 alin.2 din Codul de procedura civila.

Sub nr., a fost inregistrata la instanta cererea prin care executorul a solicitat ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se autorizeze executorul judecatoresc sa patrunda in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei SC , cu sediul in, sau in orice alte locuri unde s-ar putea afla bunuri ale debitoarei.

In motivarea cererii, executorul judecatoresc a aratat ca a fost investit sa puna in executare titlul executoriu – bilet la ordin emis la data de 4.12.2008, scadent la data de 5.12.2008, in valoare de 106.690 lei (Ron), suma datorata de debitoarea SC „creditoarei SC „-, executare care face obiectul dosarului de executare inregistrat cu la biroul executorului judecatoresc.

Executorul judecatoresc a intemeiat cererea pe prevederile art. 3841 alin.2 din Codul de procedura civila.

In dovedirea cererii, executorul judecatoresc a depus la dosar, in copie: biletul la ordin emis la data de 4.12.2008 de catre X; procesul-verbal nr. 379/2008 din 22.12.2008 intocmit de biroul executorului judecatoresc.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

La data de 4.12.2008, debitoarea X, avand cont deschis la Banca „, a emis un bilet la ordin pentru plata sumei de 106.690 lei, catre creditoarea y SRL . Data scadenta a platii consemnata in biletul la ordin este de 5.12.2008. Biletul la ordin a fost emis in Barlad, iar locul platii a fost stabilit tot in Barlad.

La data de 12.12.2008, Banca a practicat refuzul la plata pentru motivul „Litigiu cu privire la dreptul de proprietate”.

Fata de imposibilitatea incasarii sumei inscrise in biletul la ordin, creditoarea SC y” s-a adresat biroului executorului judecatoresc X din Barlad, unde cererea de executare a fost inregistrata cu nr. 379/2008.

In cauza sunt aplicabile prev. art. 3841 din Codul de procedura civila, conform carora:

„(1) In vederea executarii unei hotarari judecatoresti, executorul judecatoresc poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul, resedinta sau sediul unei persoane, precum si in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, sau in caz de refuz, cu forta publica.

(2) In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea executorului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentionate la alin.1. Instanta se pronunta de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin hotarare irevocabila si executorie”.

Conform art. 3741 Cod. proc. civ., inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie.

Potrivit art. 104 din Legea nr. 58/1]934 privind cambia si biletul la ordin, biletul la ordin trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:

1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;

3) aratarea scadentei;

4) aratarea locului unde plata trebuie facuta;

5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;

6) aratarea datei si a locului emiterii;

7) semnatura emitentului.

Toate mentiunile obligatorii sus enumerate se regasesc inscrise in biletul la ordin emis de debitoarea X.

In aceste conditii, potrivit art.106 cu referire la art. 61 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin emis de X are valoare de titlu executoriu.

Constatand caracterul de titlu executoriu al biletului la ordin emis de X, se apreciaza ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 384 1 alin.2 din Codul de procedura civila, privitoare la autorizarea intrarii in incaperile ce reprezinta sediul unei persoane.

Pentru aceste considerente, cererea formulata de executorul judecatoresc este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, executorul judecatoresc va fi autorizat sa intre in incaperile ce reprezinta sediul debitoarei X, precum si in orice alte locuri in care s-ar putea afla bunuri ale debitoarei., sentinta este irevocabila si executorie, fiind data in Camera de consiliu .

Etichete: