Top

Cerere de intrerupere executarea pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.117

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 04 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată la nr…., condamnatul …., a solicitat instanţei întreruperea executării pedepsei, invocând motive sociale.

În motivarea cererii sale, condamnatul a arătat că este unicul întreţinător al familiei sale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru petent.

Din referatul întocmit de grefierul de şedinţă, rezultă că s-a luat legătura telefonic cu Serviciul de evidenţă din cadrul Penitenciarului Tulcea, care au precizat că petentul …. se află în executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.563/21-12-2006 pronunţată de Tribunalul Galaţi.

Analizând cauza în raport de cele expuse anterior, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile dispoziţiilor art.456 Cod procedură penală, prin care se arată că „instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare ….”, astfel urmează ca în tem.art.42 Cod proc.penală să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Etichete: