Top

Suspendarea judecăţii în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă. Condiţii.

Dacă nici una dintre părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii iar judecarea în lipsă nu a fost solicitată în scris de către părţi, instanţa este obligată să suspende judecarea litigiului.

Prin încheierea dată de Judecătoria Bârlad, în şedinţa de judecată din 26 octombrie 2004 (Burlibaşa Neculai) s-a dispus în temeiul art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă, suspendarea judecăţii cauzei, reţinându-se că nici una din părţi nu s-a înfăţişat la strigarea pricinii iar părţile nu au solicitat judecata în lipsă.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs agentul constatator, considerând-o nelegală.

Recursul a fost admis de Tribunalul Vaslui care, prin decizia civilă nr. 39 din 18 ianuarie 2005, a casat încheierea şi a trimis cauza spre continuarea judecăţii la aceeaşi instanţă.

Instanţa de recurs a reţinut că prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond, recurenta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, încheierea fiind dată astfel cu încălcarea dispoziţiilor ar. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.

Etichete: