Top

ATRAGEREA RASPUNDERII ADMINISTRATORILOR. INADMISIBILITATE.

11. ATRAGEREA RASPUNDERII ADMINISTRATORILOR. INADMISIBILITATE.

Prin cererea inregistrata la 28 octombrie 2004 creditoarea B.I.R. banca in faliment, reprezentata prin lichidator a solicitat luarea masurilor prev. de art. 124 din Legea nr. 64/1995, modificata, impotriva paratei H.L., administrator al S.C. „ A” SRL Botosani, motivat de faptul ca a solicitat falimentul debitoarei S.C. „A” SRL Botosani pentru o creanta in suma de 1.317.500.000 lei si ca pana la aceasta data debitul nu a fost recuperat in procedura prev. de Legea nr. 64/1995.
Prin sentinta nr. 332 din 9 decembrie 2004 Tribunalul Botosani a respins ca inadmisibila cererea creditoarei, retinand in esenta ca parata a fost obligata prin sentinta nr. 4 din 10 ianuarie 2002 a Tribunalului Botosani sa plateasca suma de 10.813.756.944 lei constand in totalul pasivului neacoperit potrivit tabelului de creanta intocmit de lichidator, suma pretinsa de creditoare fiind inclusa in cea sus mentionata. S-a mai retinut ca, sentinta fiind irevocabila a fost pusa in executare, iar faptul ca distribuirea sumei se face potrivit art.125 din Legea nr. 64/1995, existand posibilitatea neincasarii ei in totalitate , nu o indreptateste pe creditoare sa formuleze o noua cerere.
Impotriva acestei hotarari, a declarat recurs creditoarea, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sustinand ca desi sentinta nr.4/2002 a fost pusa in executare, lichidatorul debitoarei nu a staruit in continuarea procedurii de executare si in consecinta aceasta s-a perimat si deci nu-si poate recupera creanta.
Motivele de recurs invocate se circumscriu dispozitiilor art. 304 pct.9 Cod proc. civila si au fost apreciate de instanta de control judiciar ca nefondate.
Faptul ca executarea silita inceputa in baza titlului executor – sentinta nr.4/2002 a Tribunalului Botosani s-a perimat ca urmare a lipsei de staruinta a lichidatorului in continuarea procedurii de executare silita, precum si faptul ca distribuirea sumelor se face potrivit art. 125 din Legea nr. 64/1995 nu da dreptul creditoarei recurente de a formula o noua cerere intemeiata pe disp. art. 124 din Legea nr.64/1995 impotriva paratei pentru a obtine un nou titlu.
In consecinta, in temeiul art. 312 s-a respins ca nefondat recursul creditoarei.

(Decizia nr. 67 din 10 februarie 2005)

Etichete: