Top

CREDITOAREA AVAS. LG.64/1995 REPUBLICATA. CERERE DESCHIDERE PROCEDURA. PRESCRIERE CERERE DE ATRAGERE A RASPUNDERII MATERIALE A ORGANELOR DE CONDUCERE.

Prin sentinta nr. 113 din 10 mai 2005 a judecatorului sindic – Tribunalul Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal s-a constatat prescrisa creanta creditoarei BA-SA Suceava autoarea actualei AVAS Bucuresti pentru care aceasta formulase cerere de deschidere a procedurii prev. de Legea nr.64/1995 cu privire la debitoarea SC „O” SRL Siret.

Prin aceeasi sentinta a fost respinsa ca ramasa fara obiect cererea de atragere a raspunderii materiale formulata de creditoare.

In motivarea solutiei s-a retinut ca cererea introductiva formulata de creditoarea SC BA-SA Suceava la 5 aug. 1999 avand ca temei o creanta stabilita printr-o hotarare judecatoreasca din 27 mai 1996 a Judecatoriei Radauti, este prescrisa, respectiv introdusa peste termenul legal de 3 ani de la nasterea dreptului subiectiv prev. de art.8 din Decretul nr.167/1958.

Referitor la cererea pentru atragerea raspunderii materiale a administratorilor debitoarei, instanta a retinut ca fata de exceptia invocata, aceasta a ramas fara obiect.

In subsidiar, judecatorul sindic a retinut ca si aceasta cerere este prescrisa intrucat termenul de 7 ani in care se poate cere executarea silita de catre AVAS a creantelor preluate conform art. 13 (5) din OUG nr. 51/1998, nu poate fi aplicat pentru creante prescrise.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea, sustinand ca in mod gresit s-a solutionat pe exceptie cererea de atragere a raspunderii materiale, intrucat in speta termenul de prescriptie de 7 ani a fost intrerupt prin cererile nr.18605-18609/30 sept. 1996 de executare silita introduse de ea si prin procesul verbal din 27 mai 1997 prin care executorul judecatoresc a pus sechestru pe un bun imobil al administratorului debitoarei.

Recursul formulat, ale carui motive de critica fac trimitere la prev. art. 312 al.5 Cod proc. civ. rap. la art. 304 pct.9 Cod proc. civ. a fost admis de instanta de control judiciar.

S-a retinut in esenta ca creanta creditoarei AVAS a fost preluata conform contractului de cesiune nr. 728380 la 3 dec. 1999, in conditiile in care titlul executoriu – sentinta nr. 2408 a Judecatoriei Radauti – s-a pronuntat la 27.05.1996 si evident numai dupa preluarea creantei, creditoarea AVAS a putut efectiv incepe demersurile de recuperare a acesteia.

In acest context cererea de atragere a raspunderii materiale a fost solutionata eronat pe exceptie si nu pe fond, legea permitand de altfel introducerea ei in orice stadiu al procedurii prev. de Lg.64/1995 republicata.

(Decizia nr. 2451 din 15 decembrie 2005)

Etichete: