Top

FOND FUNCIAR

Prin sentinta civila nr. 1349/12.09.2008, instanta a respins plângerea formulata de catre petentii R.G., L.M.,F.T., R.A. si P.V. în contradictoriu cu Comisia de fond funciar Pojorâta, Directia Silvica Suceava si Comisia Judeteana Suceava.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca reclamantii nu au facut dovada sustinerilor lor. Astfel, reclamantii nu au dovedit calitatea de proprietari deposedati ai autorilor, nu au depus la dosar o identificare a terenului, un plan de amplasament, planurile de situatie depuse la dosar nefiind vizate si datând din septembrie 2002. De asemenea, reclamantii nu au facut dovada ca, dupa decesul proprietarului tabular, terenul a fost mostenit de alte persoane, care sunt acestea, cotele care li se cuvin si eventualele înscrieri în cartea funciara cu terenurile astfel dobândite. De altfel, prin actiunea ce a format obiectul dosarului nr. 3532/206/2007, reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru acelasi teren cu vegetatie forestiera, invocând drept autor doar pe T.A., actiune ce a fost respinsa prin sentinta nr.117/2004 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, solutie mentinuta prin decizia nr. 1217/2004 de Tribunalul Suceava, în timp ce în prezenta actiune au indicat drept autori alaturi de T.A. si pe R.I. si R.S.

Etichete: