Top

ORDONANTA PRESEDINTIALA. CONDITII.

Prin sentinta nr.561 din 7 octombrie 2005, Tribunalul Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal a admis cererea RA in contradictoriu cu municipiul Suceava-prin primar si SC „A” SA Suceava si a suspendat autorizatia de construire nr. 478/2005 pana la solutionarea actiunii pentru anularea autorizatiei ce formeaza obiectul dosarului nr. 1189/2005.

Pentru a hotari astfel s-a retinut in esenta ca exista incertitudine cu privire la indreptatirea secund paratei de a obtine avizele si acordurile necesare pentru eliberarea unei autorizatii de construire care creeaza anumite indoieli cu privire la legalitatea autorizatiei si, deci, constituie un caz bine justificat pentru suspendarea actului administrativ.

S-a apreciat ca in cauza sunt indeplinite si celelalte cerinte ale art. 581 Cod proc. civ. intrucat pornind de la faptul ca ridicarea unei constructii presupune eforturi deosebite pentru o persoana fizica, reclamanta este in pericol de a suferi o paguba iminenta.

Impotriva sentintei a declarat recurs secund parata, care a criticat-o pentru nelegalitate sustinand ca este rezultatul aplicarii gresite a disp. art. 581 Cod proc. civ.

Verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate, intemeiate in esenta pe disp. art. 304 pct.9 Cod proc. civ., curtea a apreciat ca sunt fondate.

Astfel, eronat s-a retinut ca retragerea unor avize si acorduri si reacordarea lor ulterioara ar reprezenta o incertitudine cu privire la legalitatea actului.

Cum in momentul emiterii autorizatiei existau toate acordurile si avizele pozitia oscilanta a autoritatii publice nu este de natura sa puna la indoiala corectitudinea autorizatiei, mai ales ca din copiile studiilor de specialitate rezulta ca reclamanta nu ar fi prejudiciata, ori, in lipsa contestarii acestora, se presupune ca rezultatul lor este real si corect.

In fine s-a retinut ca nu este relevanta retinerea ca o eventuala demolare ar impune eforturi pentru reclamanta – persoana fizica, intrucat in cazul admiterii actiunii in contencios administrativ si anularii autorizatiei de construire obligatia revine celei in culpa, in caz contrar legea prevazand dreptul la despagubiri.

(Decizia nr. 2406 din 08 decembrie 2005)

Etichete: