Top

Nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie.

Sanctiunea aplicata procesului verbal de contraventie încheiat cu nerespectarea dispozitiilor art.16 din OG nr.2/2001, referitoare la indicarea normei încalcate, este nulitatea absoluta.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Decizia civila nr.372/RCA din 22.09.2008.

Prin Sentinta civila nr.101 din 17.01.2008 pronuntata în dosarul nr.2068/188/2007 Judecatoria Bicaz a respins plângerea formulata de petentul

P. R. A. împotriva procesului verbal de contraventie nr.03 din 2.11.2007 emis de Primaria comunei Ceahlau, judetul Neamt.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca la încheierea procesului verbal organul constatator a respectat dispozitiile art.17 din OG nr.2/2001 prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, iar în ceea ce priveste indicarea art.23 alin.1 lit.b în loc de art.23 alin.1 lit.a cum era corect, a retinut ca art.16 din OG nr.2/2001 impune sub sanctiunea nulitatii relative doar indicarea actului normativ si nu a articolului incident.

Referitor la modul de descriere a faptei, instanta a retinut ca fapta a fost descrisa corect în raport cu art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.50/1991, ca contravenient este petentul si respectiv ca agentul constatator era îndreptatit, potrivit legii, sa constate contraventia.

În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal instanta a retinut ca petentul nu a dovedit o situatie de fapt contrara celei retinute în actul constatator, ca acesta trebuia sa astepte sa i se elibereze autorizatia de construire, iar în cazul în care cererea privind eliberarea autorizatiei nu a fost solutionata în termenul prevazut de lege, petentul trebuia sa se adreseze instantei de contencios administrativ si nu sa procedeze la edificarea constructiei.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs petentul, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivare a aratat ca sentinta contravine normelor juridice aplicabile în speta.

Astfel agentul constatator a mentionat ca sanctiunea se aplica pentru executarea unei constructii fara autorizatie, fapta care nu este sanctionata de Legea nr.10/1995 indicata în actul sanctionator ci de Legea nr.50/1991.

Este astfel evident ca instanta a confundat cele doua legi în conditiile în care Legea nr.10/1995 în nici o dispozitie a ei nu sanctioneaza edificarea unei constructii fara autorizatie.

Recurentul nu este constructorul constructiei ci doar persoana care în calitate de presedinte al Asociatiei Salvamont a solicitat emiterea autorizatiei de construire, constructor fiind Asociatia Salvamont.

Daca actul normativ în baza caruia a fost sanctionat este Legea nr.10/1995, atunci organul constatator nu putea constata si sanctiona fapta retinuta ca fiind contraventie, întrucât aceasta atributie revine persoanelor cu atributii de control din cadrul I.S.C.L.P.U.A.T.

Daca actul normativ în baza caruia a fost sanctionat este Legea nr.50/1991, atunci procesul verbal este nul întrucât nu a fost indicata aceasta lege, ci Legea nr.10/1995.

Si în considerentele referitoare la temeinicia procesului verbal instanta a retinut o situatie ce contravine probatoriului administrat.

Recursul este fondat, si a fost admis ca atare, pentru cele ce urmeaza:

Procesul verbal de constatare a contraventiei nr.03 din 2.11.2007 este lovit de nulitate absoluta întrucât a fost încheiat cu nerespectarea dispozitiilor art.16 din OG nr.2/2001, care dispun ca actul sanctionator trebuie sa cuprinsa obligatoriu actul normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia.

Sintagma „actul normativ” trebuie interpretat în sensul ca se refera la articolul din lege si actul normativ care impune în sarcina cetateanului o anumita conduita.

Daca nu s-ar da o astfel de interpretare sintagmei în discutie, s-ar ajunge în situatia ca o persoana sanctionata contraventional sa nu stie ce obligatie impusa de lege în sarcina sa a încalcat, iar instanta învestita cu solutionarea unei plângeri contraventionale în loc sa analizeze legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie contestat, ar trebui sa procedeze la încadrarea juridica a faptei în raport de situatia de fapt retinuta de agentul constatator si de sanctiunea aplicata.

Aceasta este inadmisibil, întrucât excede atributiilor instantei de judecata, conducând la arbitrariu si la nelegalitatea incriminarii contraventiei.

Sanctiunea aplicata actului sanctionator încheiat cu nerespectarea dispozitiilor referitoare la indicarea normei încalcate fiind nulitatea absoluta, în temeiul art.312 Cod procedura civila, s-a admis recursul, s-a modificat sentinta instantei de fond si s-a anulat procesul verbal de contraventie nr.03 din 2.11.2007 încheiat de Primaria Comunei Ceahlau.

Etichete: