Top

ANULARE ACT VAMAL. REGIM TARIFAR PREFERENTIAL. CONDITII.

Prin actiunea in contencios administrativ reclamanta BA a solicitat anularea deciziei nr.8 din 6 februarie 2004 emisa de DGFP Suceava si a actului constatator nr.276 din 3 dec. 2003 emis de Biroul Vamal Suceava si exonerarea de plata sumei de 48.609.577 lei reprezentand taxe vamale, accize, dobanzi si TVA.

In motivare, reclamanta a aratat ca in mod nelegal ulterior importului unui autoturism marca Wolswagen, organul vamal i-a anulat beneficiul vamal preferential pe considerentul ca certificatul EUR 1 prezentat la vama contine date a caror corectitudine a fost infirmata de autoritatea vamala germana.

Tribunalul Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, prin sentinta nr.1115 din 11 iunie 2005 a admis actiunea si a anulat actele administrativ jurisdictionale.

Curtea de Apel, prin decizia nr.474 din 18 noiembrie 2004 – sectia comerciala si de contencios administrativ a admis recursul declarat de parata DGFP, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

S-a retinut ca in cauza instanta de fond a procedat la judecarea cauzei fara sa fie citat si organul constatator – DGV – pentru Biroul Vamal Suceava, conform Regulamentului de Organizare si Functionare a DG a Vamilor, Ordinul MF nr. 1261/2000 si Circulara 1/1998.

Rejudecand cauza, Tribunalul Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal, prin sentinta nr.235 din 14 aprilie 2005 a admis actiunea in contencios administrativ si a anulat cele doua acte administrative.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca autoturismul marca Wolswagen Passat Varrant, an de fabricatie 1993 se circumscrie cerintelor prevazute de Protocolul anexa a Acordului European pentru a fi considerat produs originar din comunitate si ca in cauza nu a existat un raspuns al autoritatii vamale germane din care sa rezulte ca in urma verificarilor a reiesit acest lucru.

Impotriva sentintei au declarat recurs paratele DGFP Suceava si DRV Iasi, care au invocat drept motiv de reformare disp. art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. si Regulamentul Vamal.

In esenta, recurentele au aratat ca in temeiul art. 74 si 90 din Codul Vamal, precum si a art. 37 pct.1 si 6 din Protocolul anexa la Codul European s-a initiat verificarea autenticitatii certificatului de circulatie a marfurilor tip certificatul EUR 1 prin transmiterea acestuia la autoritatea vamala germana, care a infirmat originea comunitara a autoturismului in cauza, astfel ca in mod corect in baza art. 90 al. 1 si 74 Cod vamal coroborate cu art. 133 si 135 din Regulamentul Vamal s-a dispus anularea regimului preferential si recuperarea datoriei vamale.

Curtea a apreciat ca recursurile sunt intemeiate.

Regimul tarifar preferential se acorda numai daca bunurile importate sunt insotite de o dovada a originii (EUR 1, declaratie sau factura) eliberata ori intocmita cu respectarea conditiilor si procedurilor prevazute de Protocolul referitor la definirea notiunii de „produse originare” si metodele de cooperare administrativa anexa la Acordul European, instituind o asociere intre Romania, pe de o parte si statele membre ale acestora, pe de alta parte.

Conform prev. art. 17 paragraful 1 si 3 tratamentul tarifar preferential de 6% in loc de 30% se acorda de autoritatea vamala romana numai daca se prezinta de catre importator certificatul EUR 1 eliberat de autoritatea vamala a tarii exportatoare, pe baza cererii scrise a exportatorului sau sub raspunderea exportatorului de catre reprezentantul sau autorizat.

Potrivit art. 61 al.1,3 Cod vamal si art. 32 pct.1,3 din Protocolul citat, Biroul Vamal a acceptat initial certificatul EUR 1 prezentat de reclamanta, acordandu-i acesteia regimul tarifar preferential de 6% in loc de 30%, iar in urma verificarii autenticitatii certificatului de circulatie a marfurilor, initiata conform art. 71 si 90 din codul Vamal si art. 105 din Regulamentul Vamal, autoritatea vamala germana a infirmat originea comunitara a bunului in cauza, astfel ca in mod justificat s-a anulat regimul preferential de 6% si s-a dispus recuperarea datoriei vamale prin incheierea actului constatator.

(Decizia nr. 2425 din 15 decembrie 2005)

Etichete: