Top

Fond funciar

Prin sentinţa civilă nr. 65/14.01.2010 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis plângerea formulată de petenta GE în contradictoriu cu intimatele Comisia de Fond Funciar D şi Comisia Judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, s-a desfiinţat partial hotărârea Comisiei Judetene Suceava nr598/2009 art.1 pct.3 anexa 3-21 poz 107 şi s-a reconstituit în favoarea petentei dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,40 ha teren la locul „G” intravilan D jud.Suceava

Prin plângerea adresată acestei instante si înregistrată sub nr. 3025/227 din 6.10.2009 petenta GE a solicitat în contradictoriu cu Comisia de Fond Funciar D si Comisia Judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava desfiintarea Hotărârii nr. 598/ 17.07.2009 a Comisiei Jud.Suceava si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,40 ha teren situat la locul numit „ÎG” intravilanul loc. D.

In fapt, arată că, în temeiul legii 247/2005 a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren situată în intravilanul loc. D în spatele locuintei între drumul judetean 208, si calea ferată Dolhasca-Suceava.Acest teren a fost stăpânit de familia sa de mai bine de trei generatii însă autorii săi nu l-au declarat întrucat cotele impuse din acea perioadă erau împovărătoare.

Instanţa a reţinut că autorul petentei MB a fost împroprietărit cu suprafata de 1 ha teren pe raza loc.D pe moşia B, fosta proprietate a CRI aspect dovedit cu extrasul nr. 1118/29.08.2007 emis de Directia Judeteană a Arhivelor Naţionale Suceava (f.5), iar din documentatia anexată la dosar, respectiv schita terenului, declaratiile martorilor CM şi SI vecini ai suprafetei de teren, instanta reţine că petenta stăpâneste în prezent acest teren ce provine de la pârinţi, fiind cunoscută ca proprietară, neavând litigii cu vecinii sau alte persoane, SS nedeţinând teren în acel loc, ci la o distanţă de câteva loturi.

Etichete: