Top

Reconstituire drept de proprietate.Act doveditor anterior anului 1945

Prin sentinta civila nr.353 din 24 octombrie 2006 a Judecatoriei Murgeni a fost respinsa ca nedovedita plangerea formulata de petent, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, prin reprezentantii legali, impotriva hotararii Comisiei judetene de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, care a fost mentinuta.

Instanta a retinut ca petentul , in termen legal, a formulat plangere, in contradictor cu paratele Comisia comunala si Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, impotriva hotararii Comisiei judetene de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand anularea acesteia si reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,50 ha teren, situat in extravilanul comunei , in baza Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Motivandu-si plangerea, petenta precizeaza ca , in termen legal, in calitate de mostenitor al defunctei , a formulat cerere la Comisia comunala , solicitand, in baza Legii nr.247/2005, reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,50 ha teren,conform foii dotale nr.161/1931.

Prin hotararea Comisiei judetene Vaslui de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a fost respinsa contestatia petentului formulata impotriva masurilor dispuse de Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, privind atribuirea suprafetei de 2,50 ha teren agricol, motivat de faptul ca actele depuse nu dovedesc dreptul de proprietate solicitat, fiind si anterioare anului 1945.

La plangerea formulata, petentul a depus in copie acte de proprietate anterioare anului 1945(respectiv actul dotal nr.161/1931.

Actul doveditor a proprietatii depus la dosar fiind anterioare anului 1945, s-a respins cererea petentei in baza artr.6, pct.1.2 din Legea nr.1/2000, cu ref. la pct.10, alineat (2.2), titlu VI din Legea nr.247/200.

(Sentinta civila nr.353 din 24 octombrie 2006).

Etichete: