Top

Revizuire

SENTINŢA PENALĂ NR.115 DIN 03.02.2009

Cu adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria ….nr……, s-a înaintat cererea de revizuire formulată de către……, împotriva deciziei penale nr. …….. a Tribunalului……., prin care a fost menţinută sentinţa penală nr. ……. pronunţată în dosarul nr. …… al Judecătoriei …… de respingere a rezoluţiei împotriva plângerii nr. ……… precum şi rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr……, motivat de faptul că rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale este din data de ……. iar plângerea împotriva acestei rezoluţii a fost înregistrată la numărul …… şi soluţia a fost adoptată la data de ……. iar pe fondul cauzei invocă faptul că au fost descoperite înscrisuri noi.

Reprezentantul Parchetului a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă întrucât revizuirea fiind o cale extraordinară de atac poate privi exclusiv hotărârile prevăzute de art. 393 Cod procedură penală care conţin o rezolvare a fondului cauzei şi numai pentru cauzele prevăzute de art. 394 Cpp . Astfel nu pot fi suspuse revizuirii hotărârile judecătoreşti prin care se rezolvă fondul cauzei.

În susţinerea acestui punct de vedere privind inadmisibilitatea cererii s-a invocat şi decizia penală …… din ……. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Analizând cauza, instanţa reţine că cererea este inadmisibilă, urmând a o respinge ca atare pentru următoarele considerente:

Revizuirea , ca şi cale extraordinară de atac priveşte exclusiv hotărârile prevăzute de art. 393 Cod procedură penală care conţin o rezolvare a fondului cauzei şi numai pentru cauzele limitativ prevăzute şi enumerate de dispoziţiile art. 394 Cod procedură penală.

În speţă, petentul solicită revizuirea unei hotărâri având ca obiect o plângere împotriva hotărârilor procurorului.

În acest sens, s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia penală…….., pronunţată în cdrul unui reucurs în intereselul legii, recurs ce a fost admis , stabilind că cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală, este inadmisibilă.

Etichete: