Top

Contestatie la executare

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

La data de 30.07.2010 s-a inregistrat pe rolul instantei, sub nr. y/189/2010, contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C. Z SA B, impotriva adreselor de infiintare a popririi si a titlurilor executorii intocmite de intimata creditoare ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII A MUN. B in dosarul de executare nr. in contradictoriu cu intimatii ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII A MUN. B, BANCA COMERCIALA ROMANA SA, SUCURSALA B, BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE GROUPE SOCIETE GENERALE SA SUCURSALA B, BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA B, RAIFFEISEN BANK S.A., SUCURSALA B.

A solicitat si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.

In motivarea in fapt a cererii, contestatoarea a contestat debitul pentru care intimata creditoare a pornit executarea, aratand ca a achitat o parte importanta din debit.

A solicitat suspendarea executarii silite cu motivarea ca, prin blocarea tuturor conturilor bancare ale debitoarei, activitatea acesteia este, la randul ei, blocata, punand societatea in imposibilitate de a achita furnizorilor de materii prime contravaloarea acestora si de a achizitiona alte materii prime necesare pentru realizarea produselor de panificatie. Toate acestea pot duce la oprirea productiei si trimiterea salariatilor in somaj.

Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art.172, 173 Cod procedura fiscala, ale art.399 si urm. Cod procedura civila. Contestatia a fost legal timbrata.

A folosit proba cu inscrisuri si expertiza contabila si a depus in copie adrese de poprire, titluri executorii si ordine de plata.

Intimatele nu au formulat intampinare. Intimata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII A MUN. B nu a depus copie de pe dosarul de executare privind pe debitoarea S.C. Z SRL, desi instanta i-a solicitat acest lucru pe tot parcursul procesului. Aceasta a raspuns instantei ca numarul de dosar solicitat este de fapt codul fiscal al debitoarei, dar chiar acesta este numarul dat de creditoare dosarului de executare, astfel cum se poate observa din titlurile executorii.

Prin incheierea din data de 24.08.2010 instanta a dispus suspendarea executarii silite. Incheierea respectiva a fost atacata separat cu recurs de catre Directia Generala a Finantelor Publice B, recurs care a fost respins prin Decizia civila nr. 1535/R din 03.11.2010.

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si expertiza judiciara contabila.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din inscrisurile depuse la dosar – titluri executorii, adrese de poprire intocmite de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII A MUN. B, ordine de plata prin care debitoarea a efectuat plati catre bugetul de stat, precum si din raportul de expertiza judiciara contabila intocmit in cauza de expertul SD, pe care instanta il apreciaza ca fiind relevant in cauza – rezulta ca debitoarea S.C. Z SA B are, fata de bugetul de stat, urmatoarele debite, ramase de achitat in baza titlurilor executorii emise de AFP B:

– suma de 4.971 lei, datorata in baza titlului executoriu nr. 1021 din 27.11.2009,

– suma de 104.684 lei, datorata in baza titlului executoriu nr. 1068 din 01.02.2010,

– suma de 56.372 lei, datorata in baza titlului executoriu nr. 236 din 08.04.2010.

Dupa efectuarea unor plati, chiar inainte de data emiterii titlurilor executorii, dar si dupa acest moment, debitul ramas de achitat este in cuantum total de 166.027 lei.

Pentru aceste motive, tinand cont de data efectuarii platilor, care se plaseaza in termenul legal de plata (inainte de scadenta) prevazut in fiecare titlu executoriu, astfel cum reiese din continutul ordinelor de plata si din constatarile expertului contabil si fata de dispozitiile art.141 din Ordonanta nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, dispozitii referitoare la titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite, instanta constata ca se impune anularea urmatoarele acte de executare intocmite dupa efectuarea platilor in termenul legal de plata, de intimata creditoare ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII A MUN. B in dosarul de executare nr. Y/06.07.2010:

– titlul executoriu nr. din 27.11.2009, doar in ceea ce priveste suma achitata, in cuantum de 136.711 lei ;

– titlul executoriu nr. din 05.01.2010, in intregime;

– titlul executoriu nr. din 01.02.2010, doar in ceea ce priveste suma achitata, in cuantum de 96 lei;

– adresa de infiintare a popririi inregistrata sub nr. din 08.07.2010 la BANCA COMERCIALA ROMANA SA;

– adresa de infiintare a popririi inregistrata sub nr. din 23.07.2010 la BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE GROUPE SOCIETE GENERALE SA;

– adresa de infiintare a popririi inregistrata sub nr. din 08.07.2010 la BANCA TRANSILVANIA SA si

– adresa de infiintare a popririi inregistrata sub nr. din 09.07.2010.

Pentru aceste considerente, in temeiul art.174 din Ordonanta nr.92/2003, va admite in parte contestatia la executare, va stabili debitul ramas de achitat de catre contestatoare si va anula actele de executare mentionate mai sus, in masura debitului achitat.

Etichete: