Top

Plangere contraventionala

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALA ( 808 din 26.05.09).

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gura Humorului petentul PDL , în calitate de administrator al SC T SRL Gura Humorului a solicitat anularea procesului verbal de contraventie nr. 30/690 din 29.01.2009 încheiat de intimata A N P C Suceava, prin care a fost sanctionat cu 12 000 lei amenda.

În motivarea plângerii petentul a aratat ca sanctiunea este nelegala si netemeinica, întrucât dupa efectuarea montajului în bune conditii, fapt confirmat prin întocmirea si însusirea de ambele parti a unui proces verbal de receptie finala , beneficiarul lucrarii nu a notificat în nici un fel societatea petenta cu privire la eventualele nereguli privitoare la lucrarea executata sau cu privire la pretentiile materiale de genul penalitatilor de întârziere.

Instanta a constatat ca petenta a livrat persoanei fizice produsele comandate cu o întârziere de o luna, ( 18.12.2008), la livrare nu i-a adus persoanei fizice si plasele tip rulou, conform obligatiilor contractuale asumate, iar la montaj sticla de la un canat fix prezenta o fisura pe fata interioara.

Potrivit art. 10 din lit. d din OG 21/1992, cu modificarile si completarile ulterioare consumatorii au dreptul de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale.

Prin procesul verbal de receptie finala depus la fila 9 dosar, se poate constata ca plasele anti insecte nu au facut obiectul predarii în fapt a bunului achitat, desi pe schita comanda, rezulta ca aceasta include si plasa anti – insecte, calculate la valoarea de 222 lei ( fila 24 dosar), suma pe care persoana fizica a achitat –o, iar faptul ca sticla de la un canat fix prezenta o fisura pe fata interioara a fost constatat personal de catre organul constatator.

Societatea petenta, a fost notificata la sediul intimatei pentru data de 10.12.2008 ( fila 25 dosar).

Având în vedere faptul ca cele retinute în sarcina petentei prin procesul verbal contestat au fost dovedite prin înscrisurile existente la dosar, iar petenta prin administratorul acesteia nu a dovedit existenta unei alte situatii de fapt decât cea retinuta de intimata prin procesul verbal de contraventie, instanta a respins plângerea.

Etichete: