Top

Fond Funciar

Prin sentinţa civilă nr. 1941/13.10.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis plângerea formulată de către petentul MO în contradictoriu cu intimatele comisia locală Buneşţi şi comisia judeţeană Suceava cu desfiinţarea în parte a hotărârii nr. 502/2009 art. 1 alin. 2 poziţia 7 a comisiei judeţene şi constituirea în favoarea petentei a dreptului de proprietate asupra terenului de 0,11 ha intravilan pe raza satului Petia, com. Buneşti.

Prin acţiunea introductivă petenta a solicitat obligarea pârâtelor la constituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 0,11 ha situat în localitatea Petia pe care are edificată casă de locuit şi anexe încă din anul 1972 pentru care plăteşte impozite şi nu are litigii cu alte persoane.

Instanţa de fond a reţinut că în conformitate cu planul de amplasament întocmit în cauză de către Oficiul de cadastru Suceava potrivit căruia în prezent gospodăria petentei împreună cu curtea şi grădina din jurul acesteia ocupă o suprafaţă de 0.11 ha încadrându-se în limita de suprafaţă prevăzută de art. 8 din Decretul lege 42/1990 teren pe care aceasta îl deţine fără a avea litigii cu fostul proprietar sau cu proprietarii vecini şi poziţia procesuală de acceptare din partea Comisiei locale, plângerea formulată este întemeiată şi va fi admisă cu desfiinţarea în parte a hotărârii comisiei judeţene.

Etichete: