Top

Fond funciar

Prin sentinţa civilă nr. 1026/13.05.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-au respins excepţiile tardivităţii contestaţiei şi a inadmisibilităţii cererii formulate de către intimata Comisia mun de fond funciar Fălticeni, iar pe fondul cauzei s-au admis cererile formulate de către petenta ASE GIS în contradictoriu cu intimaţii Comisia judeţeană Suceava, comisia mun Fălticeni, SCP Fălticeni şi s-a desfiinţat Hotărârea comisiei judeţene nr. 3233/07.11.2006 cu constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 2515/2007 emis în favoarea Staţiunii de cercetare dezvoltare pentru suprafaţa de 31,50 ha teren cu desfiinţarea de asemenea a hotârârii comisiei judeţene nr. 898/31.10.2008 şi reconstituirea implicită în favoarea petentei a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 42 ha teren situat pe raza mun. Fălticeni. Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, petenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 42 ha teren aflată în proprietatea autoarei sale Institutul de cercetări agronomice a României la nivelul anilor 1944-1945 conform dării de seamă a ICAR pe anul 1944 publicată în Monitorul Oficial . petenta a apreciat că este continuatoarea de drept a fostului Institut de cercetări agronomice a României şi nicidecum Staţiunea de cercetare pomicolă Fălticeni în favoarea căreia s-a emis titlul de proprietate pentru suprafaţa de 31,5 ha teren.

Instanţa de fond a reţinut că petenta este continuatoarea de drept a fostului Institut de cercetări agronomice înfiinţat prin legea 32/1927 iar prin art. 9 al acestui act normativ în patrimoniul institutului au trecut toate terenurile, clădirile şi întreg inventarul avut în folosinţă trecere publicată în Monitorul Oficial din 18.12.1940 în care apare menţionată şi trecerea în patrimoniul acestora şi a bunurilor care au aparţinut Staţiunii experimentale horticole Rădăşeni judeţul Baia. Având în vedere că petenta a fost cea care s-a adresat cu cerere comisiei locale în temeiul legii 247/2005 în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 31,5 ha teren înregistrată cu nr. 23648/28.11.2005 majorându-şi ulterior pretenţiile la 42 ha şi justifică dreptul de proprietate pentru această suprafaţă de teren acţiunea a fost întemeiată şi a fost admisă de către instanţa de fond.

Etichete: