Top

Fond funciar

Prin sentinţa civilă nr. 1558/09.07.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petentul TG în contradictoriu u intimatele comisia com Dolheşti şi Comisia judeţeana Suceava. Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, reclamantul a solicitat desfiinţarea hotărârii comisiei judeţene nr. 163/20.02.2009 şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 29 ari teren care a aparţinut bunicului său TCD şi obligarea pârâţilor la întocmirea documentaţiei necesare şi eliberarea titlului de proprietate cu privire la acesta. Petentul a precizat că suprafaţa de teren menţionată a aparţinut autorului său fiind confiscată de către comunişti, iar comisia comunală Dolheşti a menţionat că petentul nu a făcut dovada dreptului său de proprietate nefiind stăpânit de către acesta, suprafaţa menţionată fiind în posesia numitului BCG căruia i s-a emis titlu de proprietate nr. 882/1996.

Instanţa a reţinut că petentul nu a prezentat acte primare de proprietate asupra suprafeţei solicitate şi nici alte înscrisuri cu valoare declarativă prevăzute de art. 6 alin.1 3 din Legea 1/2000 şi nu a făcut dovada calităţii de moştenitor asupra suprafeţei solicitate nici asupra sa şi nici asupra autorului său TCD. De asemenea, nu ar fi aplicabile nici prevederile art. 6 alin.12 din Legea 1/2000 care prevede că dovada proprietăţii poate i făcută cu martori doar în cazul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament în condiţiile în care martorii sunt vecinii sau moştenitorii proprietarilor vechi pe toate laturile terenului.

Etichete: