Top

Pretenţii

Prin sentinţa civilă nr. 485/02.03.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins ca nefondată acţiunea civilă pentru acordare de daune morale formulată de reclamanţii AV şi AO în contradictoriu cu pârâta BM şi a obligat reclamanţii în solidar la plata către pârâtă a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei, reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 50000 lei reprezentând daune morale pentru gravele prejudicii suferite prin supunerea lor dispreţului public deoarece aceasta ar fi provocat scandal la data de 23.07.2006 aducându-le injurii şi ofense chiar şi în prezenţa organelor de poliţie.

Instanţa a reţinut că reclamanţii nu au făcut în nici un fel dovada că incidentul verbal care a avut loc la data menţionată le-au adus atingere imaginii publice în condiţiile în care situaţia conflictuală între părţi durează de mai mult timp şi incidentul nu a fost cunoscut direct de către alte persoane.

Etichete: