Top

Pretenţii

Prin sentinţa civilă nr. 2373/24 noiembrie 2009, Judecătoria Fălticeni a admis acţiunea şi a obligat pârâta să plătească reclamantei cu titlu de diferenţă de preţ, suma de 5300 lei şi cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei.

S-a reţinut că din preţul apartamentului înstrăinat de reclamantă, pârâta a rămas cu o diferenţă de 5300 lei, astfel încât, în raport de prev. art. 969 şi 970 Cod civil, se impunea obligarea acesteia la plata diferenţei.

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni, reclamanta PSI a chemat în judecată pe pârâta SE pentru plata diferenţei de preţ.

În motivare a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 5274/6.09.2007, a vândut pârâtei imobilul constând în apartamentul nr.4 din Fălticeni, str. U., bl.3, sc. A şi potrivit înscrisului sub semnătură privată din aceeaşi dată, aceasta s-a obligat ca în termen de 10 zile, până la 20.09.2007, să-i achite suma de 35000 euro, achitată, iar diferenţa de 3000 euro în decurs de 1 an, sumă din care a mai rămas un debit de 5300 lei pe care refuză să o achite.

Pârâta, prezentă în instanţă a arătat că trebuie să achite reclamantei suma de 3400 lei, în raport de cursul de schimb de la data înţelegerii.

Reclamanta, prin precizările din 10.06.2009 a solicitat obligarea pârâtei şi la plata dobânzii legale aferente sumei de 5300 lei de la data introducerii acţiunii şi până la restituirea sumei.

Etichete: