Top

Plăţi

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 14.05.2009 sub nr. 1981/260/2009 reclamantul C. E. M. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S. V. obligarea acestuia la plata sumei de 2.000 de lei, reprezentând contravaloarea reparaţiilor la autovehiculul proprietate personală avariat de către pârât.

în motivarea cererii reclamantul a arătat că în data de 07.05.2009, în jurul orei 7.40, în timp ce se deplasa pe direcţia Dărmăneşti-Comăneşti cu autoturismul Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare Y 447-AKM, pe strada Calea Trotuşului, în dreptul imobilului cu numărul 204, pârâtul a lovit un autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BC-67-YVY ce se afla în faţa sa. Din cauza impactului puternic autoturismul Logan a fost fost proiectat în vehiculul Dacia cu număr de înmatriculare BC-58-AER aparţinând reclamantului ce era parcat în faţa locuinţei sale, producându-i mai multe avarii. A mai precizat reclamantul că a luat legătura cu pârâtul care i-a comunicat că nu poate să-i achite contravaloarea reparaţiilor întrucât el are asigurat vehiculul în Anglia iar asigurarea sa nu este recunoscută în România.

Reclamantul nu şi-a motivat în drept cererea.

în dovedirea cererii reclamantul a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri -autorizaţie de reparaţii seria AU nr. 0683603 (fila 4), schiţă accident (fila 5), fotografii (filele 6-8), adresă de la Asirom (fila 27), facturi şi chitanţe (filele 28-31), deviz de reparaţii (fila 22).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 166 lei conform chitanţei seria TS4A nr. 7026948 şi timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

Pârâtul nu a depus întâmpinare însă s-a prezentat la judecată şi a depus o serie de înscrisuri – adresă din partea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (filele 16-17), certificat de asigurare auto nr. UKCMV5382098 pentru vehiculul cu nr. de înmatriculare Y447AKM (filele 18-20).

La termenul din data de 16.06.2009 instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

în data de 07.05.2009 în timp ce se deplasa pe direcţia Dărmăneşti-Comăneşti cu autoturismul Ford Tranzit cu numărul de înmatriculare Y 447-AKM, pe strada Calea Trotuşului, în dreptul imobilului cu numărul 204, pârâtul a lovit un autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BC-67-YVY ce se afla în faţa sa. Din cauza impactului puternic autoturismul Logan a fost fost proiectat în vehiculul Dacia cu număr de înmatriculare BC-58-AER aparţinând reclamantului ce era parcat în faţa locuinţei sale, producându-i mai multe avarii. Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din coroborarea autorizaţie de reparaţii seria AU nr. 0683603 (fila 4) cu schiţă accident (fila 5) şi fotografii precum şi cu poziţia de recunoaştere a pârâtului, care nu a contestat săvârşirea faptei ci doar faptul că reclamantul nu s-a adresat societăţii de asigurare pentru obţinerea despăgubirii.

în baza art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 repara. Pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale trebuie să se facă dovada unei fapte ilicite, a vinovăţiei celui ce a săvârşit fapta ilicită, a unui prejudiciu, şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat. Fapta ilicită a pârâtului constă în lovirea autoturismului Logan care, din cauza impactului puternic, a fost proiectat în vehiculul Dacia aparţinând pârâtului iar vinovăţia sa rezultă din probele anterior enumerate.

In ceea ce priveşte prejudiciul suferit de către reclamantă instanţa constată că este vorba atât de un prejudiciu direct ce rezultă din devizul de reparaţii (fila 22) în cuantum de 1.164, 3 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor la vehiculul avariat cât şi, în lumina reparării integrale a prejudiciului, un prejudiciu indirect ce rezultă din chitanţele de la filele 28-31, reprezentând contravaloarea transportului pe care reclamantul a fost nevoit să-1 facă pe perioada cât vehiculul s-a aflat in service. Intre fapta pârâtului şi prejudiciul produs există un raport de cauzalitate.

Instanţa nu poate să reţină apărarea pârâtului că reclamantul nu s-a adresat cu o cerere de despăgubire societăţii de asigurare întrucât este la alegerea reclamantului pe cine să cheme în judecată, nefiind obligat de nici o dispoziţie legală să se adreseze mai întâi societăţii de asigurare.

în consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale instanţa urmează să admită în parte acţiunea reclamantului şi să-1 oblige pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 1.358,33 lei reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a avarierii vehiculului de către pârât.

Instanţa va lua act de faptul că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: