Top

Revendicare imobiliară

Prin sentinţa civilă nr. 1331/16.06.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis în parte cererea formulată de către reclamantul ZG în contradictoriu cu pârâţii LV şi LE şi i-a obligat să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 564,54 mp teren situată în intravilanul mun. Fălticeni astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiză cu obligarea pârâţilor la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin cererea introdusă pe rolul instanţei reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la lăsarea în deplină proprietate a suprafeţei de teren de 572 mp deţinută în baza Dispoziţiei Primarului mun. Fălticeni nr. 361/2001 în baza legii 10/2001, în timp ce pârâţii şi-au întemeiat poziţia pe prevederile Ordinului 211/2002 al Prefectului jud. Suceava.

Instanţa a reţinut că prin dispoziţia Primarului mun. Fălticeni nr. 361/29.11.2001 s-a dispus restituirea în natură a terenului în suprafaţă totală de 716 mp situat pe str. I C din care 57 mp pe vechiul amplasament şi 144 mp pe raza mun. Fălticeni, iar calitatea de proprietar rezultă şi din concluziile raportului de expertiză care la obiectivul nr. 6 a confirmat identitatea dintre terenul de 0,07 ha curţi construcţii din strada Rădăşeni şi terenul revendicat în condiţiile în care titlul de proprietate al reclamantului are o dată certă anterioară celui al pârâtului şi este preferabil acestuia deoarece i-a fost recunoscut un drept de proprietate de care a fost deposedat în mod abuziv de către statul român.

Etichete: