Top

Revendicare imobiliară

Revendicare imobiliară – sentinţa civilă nr. 304/18.02.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă, reclamantul BP a chemat în judecată pe pârâţii Primăria MS prin primar şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava, solicitând să se dispună restituirea bunurilor care au constituit obiect al confiscării totale a averii conform sentinţei penale 535 din 25 mai 1960 a Tribunalului Raionului Lenin şi Deciziei penale 543 din 3 septembrie 1960 a Tribunalului Capitalei Colegiul 1, respectiv obligarea pârâtelor de a-i lăsa în deplină proprietate şi posesie terenul obiect al confiscării, construcţiile şi plantaţiile alate pe el, situate în comuna MS.

Reclamantul a arătat că bunurile supuse confiscării totale a averii erau constituite din : casă cu două corpuri din lemn, acoperită cu draniţă, în suprafaţă de 76 mp, cu şase camere şi două camere de alimente, un garaj de 42 mp, un şopron de 15 mp şi 5 trupuri de teren, respectiv:0,10 ha aferent construcţiilor, 0,20 ha fânaţ, în vatra satului, 2 ha fânaţ, pe pârâul S, 3 ha păşune intravilan, 2 ha neproductiv pe pârâul S., că bunurile au fost confiscate de la tatăl său BA arestat la 7 septembrie 1958, pedeapsa fiind executată până la 7 septembrie 1976, confiscarea averii fiind pedeapsă complementară şi bunurile rămânând în custodia Fostului Sfat Popular al Comunei MS conform Decretului 221/1960.

A mai arătat reclamantul că în temeiul Decretului 11/1998 s-a hotărât amnistierea unor pedepse, că potrivit art.119 cod penal, amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită şi dacă intervine după condamnare, înlătură pedeapsa pronunţată şi celelalte consecinţe ale condamnării, context în care apreciază că se impune ca bunurile confiscate prin pedeapsă complementară să fie restituite ca efect al amnistiei, invocând şi prevederile art. 1 din Protocolul Adiţional 1 din Convenţia Europeană a drepturilor omului conform căruia „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege.”

Ministerul Finanţelor Publice prin DGFP Suceava a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, cu motivarea că acesta este moştenitor doar pentru o cotă indiviză de 6/48, context în care nu poate promova o acţiune în revendicare a întregii averi a autorului său, excepţie care, prin încheierea de şedinţă din 3 noiembrie 2009 a fost respinsă.

De asemenea s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale a Ministerului Finanţelor Publice ca reprezentant al Statului român şi respingerea acţiunii pe fond, cu motivarea că pedeapsa a fost executată efectiv, astfel încât, efectele unei eventuale amnistii, chiar dacă aceasta ar fi fost acordată, nu se puteau întinde şi asupra confiscării averii.

Prin sentinţa civilă nr. 304/18.02.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea, ca inadmisibilă.

Conform certificatului de moştenitor după BA, reclamantul BP este unul din cei 8 moştenitori cu cota de 6/48, dar este singurul reclamant în acţiunea în revendicare.

Deşi a invocat calitatea de reprezentant şi pentru ceilalţi moştenitori, este de remarcat că acţiunea sa este formulată doar în numele lui, nu şi a celorlalţi moştenitori, iar procurile de reprezentare depuse la dosar în ce o priveşte pe BE nu sunt pentru cauza de faţă ci pentru alte pretenţii şi litigii de fond funciar sau reglementările privind bunurile persoanelor refugiate, iar procura de la fila 53 şi-a încetat valabilitatea odată cu decesul mandantelui BA.

În consecinţă, acţiunea în revendicare formulată de reclamant, ca şi moştenitor al autorului deposedat, fără ca ceilalţi moştenitori coindivizari să fie la rândul lor reclamanţi este inadmisibilă, context în care excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a statului român prin Ministerul Finanţelor apare ca nerelevantă, astfel încât instanţa nu se va pronunţa asupra ei.

În contextul celor sus arătate, reclamantul are calitate procesuală activă dar nu singur, ci doar împreună cu ceilalţi moştenitori coindivizari, şi în lipsa acestora acţiunea fiind inadmisibilă, instanţa nu se va pronunţa asupra fondului pretenţiilor deduse judecăţii.

Etichete: