Top

Stabilire paternitate si incredintare minor. Minor aflat in plasament. Interes superior al minorului – CEDO articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului

JUDECATORIA BARLAD

Sentinta civila Nr. 39

de la 08 Ianuarie 2009

Stabilire paternitate si incredintare minor. Minor aflat in plasament. Interes superior al minorului – CEDO articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, pentru un parinte si copilul sau faptul de a fi impreuna reprezinta un element fundamental al vietii de familie, cauza Margareta si Roger Andersson contra Suediei), obligatia pozitiva de a lua masuri pentru a-l reuni cu parintii sai pe copilul fata de care s-a luat masura plasamentului (cauza Eriksson contra Suediei ). Instanta va lua act ca, potrivit recunoasterii sale in instanta, reclamantul este tatal minorului. Incuviintare nume. Obligare parata, mama copilului, la plata pensiei de intretinere. Invocarea din oficiu de catre instanta a autoritatii de lucru judecat privind inregistrarea tardiva a nasterii minorului .Lipsa calitate procesuala pasiva a Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului intr-o actiune avand ca obiect Stabilire paternitate , incredintare minor, incuviintare nume, stabilire pensie de intretinere, inregistrare tardiva a nasterii.

Sub nr. x din 20 nov.2008 a fost inregistrata la instanta adresa nr. 2475/189/2007 din 14 nov. 2008 prin care Curtea de Apel Iasi a trimis, spre rejudecare, cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul SLV, impotriva paratilor NIC, Consiliul Local mun. Barlad, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui.

Prin cererea inregistrata initial la Judecatoria Barlad cu nr. 2475/189/4.07.2007 la Judecatoria Barlad, reclamantul SLV a chemat in judecata paratii NIC, Consiliul Local mun. Barlad, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa se stabileasca faptul ca reclamantul este tatal minorului NRC;

– sa se incuviinteze ca minorul NRC sa poarte numele de familie al paratului-S;

– sa se dispuna inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC;

– sa fie incredintat minorul NRC catre reclamant, spre crestere si educare;

– sa fie obligata parata la plata unei pensii de intretinere pentru minor.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, timp de mai multi ani, el si parata NIC au intretinut relatii de concubinaj, din aceste relatii au rezultat mai multi copii, intre care si minorul NRC, nascut la data de 4.07.2004. Nasterea acestui minor nu a fost inregistrata in registrul de stare civila, de asemenea, nu a fost stabilita nici filiatia minorului fata de tata, tatal minorului fiind reclamantul. A mai aratat reclamantul ca fata de minor s-a luat masura plasarii in regim de urgenta la un asistent maternal, fara a fi avuta in vedere dorinta reclamantului de a se ingriji el, personal, de minor.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand in copie: acte de stare civila, sentinta civ. nr. 6/18.05.2007 a Tribunalului Vaslui; proba cu martori.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a formulat intampinare, prin care a aratat ca minorul NRC se afla in plasament la asistentul maternal profesionist DD din Vaslui. De asemenea, prin sentinta civ. nr. 3251/15.10.2007, pronuntata de Tribunalul Vaslui, s-a dispus inregistrarea nasterii minorului NRC. Privitor la cererea prin care reclamantul a solicitat sa se stabileasca paternitatea sa fata de minor, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui ridicat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand, in copie, sentinta civ. nr. 6/18.05.2007, pronuntata de Tribunalul Vaslui, sentinta civ. nr. 3251/15.10.2007, pronuntata de Judecatoria Vaslui.

Parata NIC nu a formulat intampinare, nu s-a prezentat in instanta, nu a propus probe in aparare.

Serviciul de autoritate tutelara –Primaria com. Iana, jud. Vaslui a intocmit referatul de ancheta sociala nr. 4572/22.10.2007.

Prin adresa nr. 48390/11.09.2007, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor – compartimentul de stare civila din cadrul Consiliului Local mun. Barlad a comunicat instantei ca, in urma verificarilor efectuate, a rezultat ca nasterea minorului NRC nu a fost inregistrata in registrul de stare civila al Primariei Barlad.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr. 1448/2006 al Judecatoriei Barlad.

Solutionand cauza, Judecatoria Barlad a pronuntat sentinta civ. nr. 3405/18.12.2007, prin care a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ridicata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, a fost respinsa, ca ramasa fara obiect cererea pentru inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, a fost admisa cererea in stabilirea filiatiei minorului fata de tata, stabilindu-se ca reclamantul SLV este tatal minorului NRC. De asemenea, s-a incuviintat ca minorul sa poarte numele de familie al reclamantului, minorul a fost incredintat reclamantului, spre crestere si educare, iar parata NIC a fost obligata sa plateasca pentru minor pensie de intretinere de cate 39 lei, lunar.

Impotriva sentintei civ. nr. 3405/18.12.2007 a formulat apel Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui.

Solutionand apelul, Tribunal Vaslui a pronuntat decizia civ. nr.54/A/8.04.2008, prin care a fost admis apelul, a fost casata sentinta civ. nr. 3405/18.12.2007 a Judecatoriei Barlad si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

In considerentele deciziei civ. nr.54/A/8.04.2008 a Tribunalului Vaslui s-a retinut ca reprezentantul legal al minorului NRC este asistentul maternal DD, care nu a fost citata, iar nu parata NIC, care a fost decazuta din drepturile parintesti. Totodata, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui. S-a dispus ca, in rejudecare, sa fie citat reprezentantul legal al minorului NRC.

Impotriva deciziei civ. nr.54/A/8.04.2008 a Tribunalului Vaslui a formulat recurs SLV.

Prin decizia civ. nr. 129/9.10.2008, pronuntata de Curtea de Apel Iasi, a fost constatat nul recursul formulat de SLV.

In rejudecare, au fost citati in proces: reclamantul SLV, paratii NIC, DD, Consiliul Local Barlad, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui si autoritatile tutelare Primaria Vaslui si Primaria com. Iana, jud. Vaslui.

Paratele NIC, DD nu au formulat intampinare, nu s-au prezentat in instanta.

Autoritatea tutelara- Primaria com. iana, jud. Vaslui a intocmit referatul de ancheta sociala nr. 4838/18.11. 2008.

Autoritatea tutelara-Primaria Vaslui a intocmit referatul de ancheta sociala nr. 38039/7.01.2009.

Din analiza probelor administrate, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Barlad cu nr. 1448/2006, reclamanta NIC a chemat in judecata paratul SLV, pentru a se stabili ca paratul este tatal minorului NRC, nascut la data de 4.07.2004 si sa se dispuna inregistrarea nasterii minorului in registrul de stare civila al Primariei mun. Barlad.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca ea si paratul au intretinut relatii de concubinaj, din care au rezultat mai multi copii, minorul NRC fiind unul dintre acesti copii.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, in copie, acte de stare civila si certificatul medical constatator al nascutului viu nr. 1002/8.07.2004, intocmit de Spitalul de Adulti Barlad.

Ulterior inregistrarii la instanta a actiunii sus aratate, prin incheierea pronuntata la data de 7.06.2006 instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei, in temeiul art. 242 pct.2 Cod. proc. civ. In continuare, Judecatoria Barlad a pronuntat sentinta civ. nr. 1877/29.06.2007, prin care s-a constatat perimata actiunea formulata de reclamanta NIC.

Privitor la actiunea formulata de reclamantul SLV, dedusa acum judecatii, din declaratiile martorilor, audiati la propunerea reclamantului, rezulta ca reclamantul SLV si parata NIC au intretinut relatii de concubinaj, din care a rezultat minora SAM, nascuta la 21.06.1999. Parata NIC este si mama minorelor NIP si NCG, ambele nascute la 14.06.2001, insa din actele de nastere ale acestor doua minore rezulta ca nu a fost stabilita filiatia lor fata de tata.

Din aceleasi relatii de concubinaj intretinute cu reclamantul SLV, la data de 4.07.2004 parata NIC l-a nascut pe minorul NRC, in Spitalul de Adulti Barlad, asa cum rezulta din certificatul medical constatator al nascutului viu nr. 1002/8.07.2004, intocmit de Spitalul de Adulti Barlad.

La data nasterii minorului NRC, parata NIC nu era casatorita, iar in certificatul medical constatator al nasterii minorului nu s-a consemnat numele tatalui minorului.

Prin sentinta civ. nr. 6/18.054.2007, pronuntata de Tribunalul Vaslui, a fost admisa cererea formulata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, in contradictoriu cu SLV si s-a dispus plasarea, in regim de urgenta, a copilului NRC la asistentul maternal profesionist DD. De asemenea, s-a dispus ca drepturile si obligatiile parintesti sa fie exercitate si indeplinite de catre asistentul maternal profesionist.

In considerentele sentintei civ. nr. 6/18.054.2007 a Tribunalului Vaslui s-a retinut ca, in toamna anului 2006, SLV l-a parasit pe copilul ei minor NRC, plecand in strainatate, iar bunica materna a minorului refuza sa continue a se ingriji de minor. De asemenea, SLV prezinta, conform inscrisurilor medicale, diagnosticul sindrom discordant grefat, gr.II de handicap. In consecinta, tribunalul a apreciat ca minorul NRC se afla in dificultate, fiindu-i periclitate sanatatea si cresterea din cauza ca fusese abandonat de mama sa, iar prezumtivul tata nu avea posibilitati sa-l creasca pe minor.

Sentinta civ. nr. 6/18.05.2007 a Tribunalului Vaslui a ramas definitiva prin nerecurare.

Prin sentinta civ. nr. 862/11.07.2007, pronuntata de Tribunalul Vaslui, a fost admisa cererea formulata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, in contradictoriu cu SLV si s-a dispus inlocuirea masurii plasamentului in regim de urgenta a copilului NRC, cu masura plasamentului acestuia la asistentul maternal profesionist DD, caruia i-a fost delegat exercitiul drepturilor parintesti privind pe minorul in cauza.

Prin sentinta civ. nr. 3251/15.10.2007, pronuntata de Judecatoria Vaslui, a fost admisa cererea pentru inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, formulata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, in contradictoriu cu Primaria mun. Barlad si s-a dispus inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, nascut la data de 4.07.2004, in Barlad, de catre SLV.

Din referatul de ancheta sociala intocmit cu nr. 4572/22.10.2007 de catre Primaria com. Iana, jud. Vaslui, rezulta ca SLV si NIC au intretinut relatii de concubinaj, relatii din care au rezultat 4 copii minori, intre care se numara si minorul NRC. SLV locuieste in satul Silistrea, com. Iana, intr-o casa proprietatea sa, compusa dintr-o camera si o magazie si este titularul unei pensii pentru persoane cu handicap si al unui ajutor social. Parata NIC este plecata, la o adresa necunoscuta, din locuinta in care ea a convietuit cu reclamantul. Minorele NCG si NIP se afla in grija bunicii lor materne NP, minora SAM a ramas in grija bunicilor ei paterni SM si SD, iar minorul NRC se afla in plasament la asistent maternal profesionist.

In acelasi sens sunt si concluziile referatului de ancheta sociala nr. 4838/18.11.2008 intocmit de Primaria com. Iana. Din continutul acestui ultim referat de ancheta sociala rezulta ca reclamantul este interesat de copiii sai minori, chiar daca acestia se afla in ingrijirea bunicii lor materne sau in plasament familial, mentinand relatii permanente cu ei.

Din referatul de ancheta sociala nr. 38039/7.01.2009, intocmit de Primaria Vaslui, rezulta ca, incepand din luna mai 2007, minorul NRC se afla in plasament familial la asistentul maternal profesionist DD din Vaslui, care, impreuna cu sotul ei, DI, locuieste cu chirie intr-o locuinta de serviciu, cu 4 camere si dependinte. Familia D asigura minorului conditii corespunzatoare cresterii si educarii minorului, acesta fiind inscris la Gradinita de copii din Bahnari. Incepand cu luna mai 2007, reclamantul SLV l-a vizitat pe minor de doua ori, aducand de fiecare data acestuia pachete cu dulciuri, alimente, jucarii.

Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prev. art. 57 alin.1 si 2 din Codul familiei, republicat, potrivit caruia:

„ (1) Copilul conceput si nascut in afara de casatorie poate fi recunoscut de catre tatal sau; dupa moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti.

(2) Recunoasterea se face prin declaratie facuta la serviciul de stare civila, fie odata cu inregistrarea nasterii, fie dupa aceasta data; recunoasterea poate fi facuta si prin inscris autentic sau prin testament”.

In cauza de fata, reclamantul a recunoscut ca el este tatal minorului NRC, recunoastere care se coroboreaza cu celelalte probe administrate.

Pentru aceste considerente, cererea prin care reclamantul a solicitat sa se stabileasca paternitatea sa fata de minor este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va lua act ca, potrivit recunoasterii sale in instanta, reclamantul SLV este tatal minorului NRC, nascut de NIC, la data de 4.07.2004, in Barlad.

Apreciind ca este in interesul minorului, in temeiul art. 64 alin.2 Cod. fam., se va incuviinta ca minorul NRC sa poarte numele de familie al reclamantului -S

Se va dispune efectuarea, de catre Primaria Barlad, a cuvenitelor mentiuni in actul de nastere al minorului RC.

Privitor la cererea prin care reclamantul a solicitat sa-i fie incredintat lui minorul NRC, spre crestere si educare, in cauza sunt incidente prev. art. 30 alin.1 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, conform carora copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai.

Conform art. 33 din aceeasi lege, copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilului.

Potrivit art. 35 alin.4 din lege, este de prevenit separarea copilului de parintii sai.

Conform art.56 din legea mentionata, de masurile de protectie speciala, instituite de aceasta lege, beneficiaza:

a) copilul ai carui parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti sau disparuti, cand nu a putut fi instituita tutela;

b) copilul care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora;

c) copilul abuzat sau neglijat;

d) copilul gasit sau copilul abandonat de catre mama in unitati sanitare;

e) copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

Or, din probele administrate in cauza de fata, nu rezulta ca reclamantul s-ar afla in vreuna din situatiile enumerate de art. 56.

De altfel, potrivit art. 58 alin.1 din aceeasi lege, plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, avand caracter temporar.

Este de mentionat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului care, in aplicarea articolului 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a statuat ca pentru un parinte si copilul sau faptul de a fi impreuna reprezinta un element fundamental al vietii de familie, iar masurile interne care impiedica acest lucru constituie o ingerinta in dreptul la protectia vietii private si de familie (a se vedea hotararea din 25.02.1992 data de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Margareta si Roger Andersson contra Suediei). Curtea Europeana a Drepturilor Omului a mai statuat ca statele parti la Conventia Europeana a Drepturilor Omului au obligatia pozitiva de a lua masuri pentru a-l reuni cu parintii sai pe copilul fata de care s-a luat masura plasamentului (in acest sens, Hotararea din 22.06.1989, data de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Eriksson contra Suediei).

In considerarea celor de mai sus si potrivit art. 65 cu referire la art. 42 alin.1 Cod. fam., se va admite cererea prin care reclamantul a solicitat sa-i fie incredintat minorul NRC, spre crestere si educare, urmand a se dispune in acest sens.

In temeiul art. 86 alin.1 Cod. fam., parata SLV va fi obligata sa plateasca reclamantului pensie de intretinere pentru minorul NRC, incepand cu data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte, pana la majoratul minorului.

Pentru stabilirea cuantumului pensiei de intretinere va fi avut in vedere, ca baza de calcul, salariul minim brut pe tara de cate 600 lei, lunar, instituit prin H.G. nr. 1501/2008 (net: 466 lei).

Vor fi aplicate prev. art. 94 alin.3 Cod. fam., potrivit carora, pentru 4 copii minori, pensia de intretinere este de pana la 1/2 din venitul net lunar al celui obligat la prestarea pensiei de intretinere, in cauza acest venit net fiind stabilit la suma de 466 lei.

Privitor la cererea prin care reclamantul a solicitat inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, asa cum s-a expus mai sus, prin sentinta civ. nr. 3251/15.10.2007, pronuntata de Judecatoria Vaslui, a fost admisa cererea pentru inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, formulata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, in contradictoriu cu Primaria mun. Barlad si s-a dispus inregistrarea tardiva a nasterii minorului NRC, nascut la data de 4.07.2004, in Barlad, de catre SLV.

In conditiile mentionate si raportat prevederilor art. 166 Cod.proc. civ. si art. 1201 Cod civil, se apreciaza ca exista autoritate de jucru judecat cu privire la acest capat de cerere, motiv pentru care capatul de cerere pentru inregistrarea tardiva a nasterii minorului, formulat de reclamant, in contradictoriu cu Consiliul Local Barlad va fi respins.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, ridicata de aceasta parata, se va avea in vedere ca, in considerentele deciziei civ. nr. 54/A/8.04.2008, Tribunalul Vaslui a retinut ca aceasta parata nu are calitate procesuala pasiva in proces.

Deoarece chestiunile de drept solutionate de tribunal, ca instanta superioara, sunt obligatorii pentru prima instanta de fond, se va respinge actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, pentru lipsa calitatii procesuale pasive a acestei parate.

Reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: