Top

Civil – masura de protectie speciala

Dosar nr. 2957/88/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 32

Sedinta publica din data de 12 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 2957/88/2008, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTÂA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI – TULCEA, a solicitat încetarea masurii de protectie speciala – plasament pentru minorul …, nascut la data de … 1991 în Alba Iulia, judet Alba, fiul lui …, cu domiciliul si resedinta necunoscute si a lui …, cu domiciliul în Ciucurova, judet Tulcea si, de asemenea, delegarea exercitiului drepturilor si obligatiilor parintesti catre Presedintele Consiliului Judetean Tulcea conform art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea actiunii, a aratat reclamanta ca minorul are vârsta de 17 ani, provine dintr-o familie legal constituita din care au rezultat 3 copii si care locuia în Alba-Iulia, familia destramându-se urmare vinderii apartamentului si depunerii banilor la CARITAS, precum si a caderilor nervoase ale tatalui. Mama stabileste o legatura de concubinaj cu numitul …, în urma careia au rezultat trei copii. … a fost initial plasat la Centrul de Plasament – Blaj, apoi, descoperindu-se faptul ca mama ar fi stabilita pe raza judetului Tulcea, acesta ajunge la Centrul de Plasament SPERANTA – Tulcea si, ulterior, prin Sentinta civila nr. …/13 martie 2007 la Serviciul de Asistenta si Sprijin al Tinerilor – Tulcea.

Mama minorului locuieste în casa concubinului, din localitatea Ciucurova, judet Tulcea, formata din 3 camere, si bucatarie, modest mobilata, racordata la reteaua de electricitate, venitul fiind compus din ajutorul social, alocatiile celor 3 copii ai acestora si produsele obtinute de pe 0,5 ha teren. Desi aceasta se intereseaza sporadic de fiul ei, concubinul nici nu vrea sa auda de copiii sotiei, comunicarea între mama si fiu realizându-se deseori pe linie telefonica.

Dezvoltarea fizica si psihica i-a permis angajarea ca muncitor necalificat la …., pentru 4 ore/zi, cu un salariu de 250 lei pe luna si un venit de 800 lei pe luna (fiind platit la numarul de masini spalate), în prezent locuind la gazda.

Mai arata reclamanta ca minorul a abandonat scoala, s-a angajat în munca si îsi poate permite sa plateasca gazda la care locuieste în prezent se impune încetarea masurii de protectie speciala.

In drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii s-au anexat în copie urmatoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosociala a copilului, ancheta sociala a D.G.A.S.P.C. TULCEA, contract individual de munca, caracterizari, cererea solicitantului, raport dupa vizita, raport dupa discutii, referate, carte identitate, ancheta sociala a Primariei Ciucurova, declaratii, situatia scolara, plan de servicii, fisa de evaluare psihologica, sentinta civila nr. 401 din 13 martie 2007 si sentinta penala nr. 1100 din 13 octombrie 2008.

Examinând cererea în raport cu probatoriul administrat, instanta retine ca minorul provine dintr-o familie legal constituita dar greutatile întâmpinate pe parcursul anilor a dus la destramarea acesteia, motiv care a condus la institutionalizarea minorului la Serviciul de Asistenta si Sprijin al Tinerilor Tulcea, concubinul actual al mamei refuzând sa-l accepte ca membru în familie.

Acesta a abandonat scoala în clasa a X-a, fiind elev la Grupul Scolar „Anghel Saligny” si s-a angajat ca muncitor necalificat la …. Intrucât este minor, lucreaza doar 4 ore pe zi, fiind platit la numarul de masini spalate. In cursul anului 2008 a fost cercetat penal pentru savârsirea infractiunii de tâlharie, instanta judecatoreasca dispunând suspendarea conditionata a executarii pedepsei prin S.p. nr. 1100 din 13 octombrie 2008. Remuneratia îi poate permite în prezent sa locuiasca la gazda, aspect care l-a determinat sa solicite revocarea masurii de protectie speciala si încetarea masurii de plasament si integrare socio-profesionala.

Având în vedere seriozitatea si preocuparea minorului pentru a-si forma un viitor pe cont propriu, desfasurând în mod responsabil activitatea profesionala în care este încadrat în prezent, aceste aspecte ilustreaza o data în plus revocarea masurii de protectie, în sensul încetarii masurii de protectie speciala – plasament.

Potrivit dispozitiilor art. 68 din Legea nr. 272/2004, „împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca, trebuie verificate trimestrial de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, iar potrivit art. 2 al aceluiasi articol. În cazul în care împrejurarile prevazute la alin. 1 s-au modificat, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, în vederea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii, iar art. 3 din acelasi articol, dreptul de sesizare prevazut la alin. 2 îl au, de asemenea, parintii sau alt reprezentant legal al copilului precum si copilul.

Având în vedere situatia prezentata, instanta urmeaza a admite actiunea si a dispune încetarea masurii de protectie speciala – plasament pentru minorul Balog Lucian-Andrei, nascut la data de 5 septembrie 1991 în Alba Iulia, judetul Alba, fiul lui … si ….

Urmare acestei dispozitii, instanta va dispune, în conformitate cu dispozitiile articolului 62 din Legea nr. 272/2004, încetarea exercitarii drepturilor si obligatiile parintesti de catre presedintele Consiliului Judetean Tulcea.

Etichete: