Top

Anulare act

SENTINTA CIVILA NR. 1875

Obiect dosar:

• anulare act

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.3xxx/321/2007, reclamanta Directia Silvica în nume propriu si ca reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, a chemat în judecata pe pârâtele X., cu sediul în comuna V., judetul Neamt, Comisia comunala V. si Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitând ca prin hotarâre judecatoreasca sa se constate ca fiind fals înscrisul intitulat „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005 si ca atare sa se declare nulitatea acestuia.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat urmatoarele:

În baza actului invocat mai sus a fost pronuntata o hotarâre judecatoreasca prin care Directia Silvica a fost obligata sa puna la dispozitia Comisiei comunale V., cladirile ce se regasesc înscrise în continutul documentului a carui nulitate o solicita.

Sesizând mistificarea acestui document prin contrafacerea lui de catre persoane necunoscute la acea data, s-a adresat Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg Neamt care, în urma cercetarilor efectuate în dosarul 8XX/P/2007, a stabilit ca acest înscris a fost contrafacut, stabilind totodata si autorul actiunii de contrafacere.

Suntem în fata unui document fals din moment ce însusi reprezentantii parchetului prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, data la 17.09.2007, au stabilit foarte clar caracterul de înscris fals.

Însusi faptuitorul, cu ocazia cercetarilor penale întreprinse, a recunoscut contrafacerea acestui înscris.

Existenta pe mai departe a acestui înscris ar provoca grave si ireparabile prejudicii, deoarece bunurile înscrise în continutul acestuia se regasesc în dispozitivul unei hotarâri judecatoresti, care le creeaza obligatia de a le preda catre alte entitati (X.).

Prin întâmpinare, pârâta X. a solicitat respingerea actiunii, având în vedere urmatoarele motive:

Sintagma din dispozitivul sentintei civile nr.23/9.01.2007 „conform listei Ocolului Silvic Y.” nu se refera la înscrisul depus la Comisia comunala V., sub denumirea de Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, ci la lista prevazuta de art.66 al.2 din HG.890/2005, ce trebuia întocmita de Regia Nationala a Padurilor Romsilva – Directia Silvica Neamt, cuprinzând inventarul constructiilor de pe terenurile forestiere, anterior precizate”.

Acesta este întelesul dat de Tribunalul Neamt acestei sintagme prin decizia civila nr.1183/RC/2007.

Asa zisul fals sanctionat de primul procuror nu exista ci este o eroare grava a procurorului. De aceea a formulat plângere împotriva rezolutiei date de procuror.

Adevarata lista avuta în vedere de instanta la pronuntarea sentintei civile nr.23/9.01.2007, este anexa 40 la Hotarârea nr.20/11.05.2005 a Comisiei locale V., întocmita de aceasta comisie si nu de X., care contine în plus fata de Anexa X., asa zisa falsa „canton Silvic S.” si care coincide perfect cu dispozitivul sentintei civile nr.23/9.01.2007 a Judecatoriei Tg Neamt.

Retrocedarea cladirilor – sediu Ocolului Silvic Y., s-a facut de Judecatoria Tg Neamt, în temeiul art.68 din HG nr.890/2005 si nu pe baza cererii – Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, depusa la Comisia comunala V. de fond funciar.

În cauza, este îndeplinita conditia prevazuta de art.68 din HG.890/2005, iar acest articol prevede: „Sediul ocoalelor silvice si terenurile pe care acestea se afla, trec în proprietatea privata a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate, daca suprafata care se retrocedeaza este mai mare decât jumatate din suprafata administrata de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii în proprietate individuala sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice si daca pastreaza destinatia acestora.

Suprafata de padure administrata de ea în asociere, adica de Ocolul Silvic al B.X., este cu mult mai mare decât jumatatea suprafetei administrata de Ocolului Silvic Y..

Ocolul Silvic X., administreaza prin asociere aproximativ 13.000 ha padure, iar jumatatea suprafetei administrata de Ocolului Silvic Y. este de aproximativ 5000 ha padure.

Pârâta a mai aratat ca nu a înteles si nu întelege sa se foloseasca în instanta de Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005, aceasta reprezentând doar o cerere depusa de Comisiile locala V. si Comisia Judeteana Neamt de fond funciar, în baza Legii 1/2000 si Legea 247/2005 si art.68 din HG.nr.89/2005.

În obtinerea sediului Ocolului Silvic Y., nu s-au folosit de nici un înscris fals, nu au falsificat nimic si, deci nu exista înscris fals de care sa se fi folosit în instanta, ci exista doar probe ca suprafata Ocolului Silvic Y., este mai mica decât suprafata Ocolului Silvic X. si normele legale în baza carora instanta a dispus trecerea în proprietatea X. a cladirilor de pe suprafetele retrocedate si a sediului Ocolului Silvic Y..

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.23/09.01.2007, pronuntata de Judecatoria Tg Neamt în dosarul 8x/321/2006, s-a admis plângerea formulata de reclamanta X. cu sediul în comuna V., împotriva Hotarârii nr.5217/2006 a Comisiei Judetene Neamt în contradictoriu cu Comisia comunala V. si Directia Silvica Neamt si în consecinta: Directia Silvica a fost obligata sa delimiteze si sa puna la dispozitia Comisiei comunale V. suprafata de 4478,74 ha teren cu vegetatie forestiera si cladirile aflate pe teren conform listei întocmite de Ocolul Silvic X.

Prin cladirile mentionate în dispozitivul sentintei civile aratate, figureaza si „Sediul Ocolului Silvic Y.”.

Verificând lista întocmita de Ocolului Silvic Y., care în fapt priveste „Suprafetele exceptate de la retrocedare UP3 X.”, lista redenumita „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005 si folosita de X. pentru retrocedarea imobilelor din aceasta lista, instanta retine ca aceasta lista este completata cu pct.21 care priveste imobilul „cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”.

Aceeasi lista întocmita de Ocolului Silvic Y., cu privire la „Suprafetele exceptate de la retrocedare UP3 X.” nu mai cuprinde si imobilul „cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10” (f.39 dosar), în mod evident mentionarea în aceasta lista a imobilului „Cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”, nu a fost întocmita de cel ce a întocmit lista, respectiv de Ocolului Silvic Y. ci a fost facuta ulterior de alta persoana.

Reclamanta a formulat plângere penala la parchetul de pe lânga judecatoria Tg Neamt, prin care a reclamat faptul ca M.M. a depus la Comisia comunala V. pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, o cerere de retrocedare însotita de o anexa falsificata.

Prin Ordonanta nr.8XX/P/2007 din 17.09.2007, s-a dispus în temeiul art.249 al.1 Cod procedura penala combinat cu art.11 pct.1 lit.”b”, art.10 lit.”b ind.1” Cod procedura penala si art.91 lit.”c” Cod penal, scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului G.C. pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.290 al.1 Cod penal si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ retinându-se ca persoana care a adaugat olograf la nr.crt.21 în înscrisul „Anexa la cererea X. nr.340 din 16.08.2005” si imobilul „Cladire Ocolului Silvic Y., str. Stefan cel Mare nr.10” este G.C., consilier juridic în cadrul M.M.

Acesta a recunoscut completarile olografe de la nr.21 din anexa, precizând ca acest înscris nu a fost luat în considerare de instanta de judecata în procesul civil dintre Directia Silvica si X..

Împotriva acestei ordonante a formulat plângere G.C., iar prin sentinta penala nr.2xx/2008 din 1x.0x.2008, pronuntata de Judecatoria Cluj-Napoca, s-a admis în temeiul art.278 ind.1 Cod procedura penala plângerea acestuia si în consecinta s-a desfiintat ordonanta procurorului în ce priveste temeiul legal retinut pentru dispunerea solutiei de scoatere de sub urmarire penala din art.10 lit.”b ind.1” Cod procedura penala în art.10 lit.”d” Cod procedura penala, retinându-se ca faptele savârsite de G.C., nu întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.290 Cod penal.

Aceasta sentinta penala a ramas definitiva prin respingerea recursului prin decizia penala nr.2xx/2x.0x.2008, pronuntata de Tribunalul Cluj.

Si prin aceasta sentinta penala s-a retinut ca G.C. a adaugat olograf la nr.crt.21 în înscrisul „Anexa la cererea X. nr.340 din 16.08.2005 si imobilul „Cladire Ocolului Silvic Y.”, retinându-se ca înscrisul în discutie nu a fost avut în vedere de instanta de judecata la pronuntarea sentintei civile nr.23/2007.

Fata de cele retinute, constatând ca înscrisul intitulat „Anexa la cererea X. nr.340/16.08.2005” cuprinde o mentiune necorespunzatoare adevarului, la pct. 21 din acest înscris, este mentionat „Cladire Ocolului Silvic Y., str. Stefan cel Mare, nr.10”, mentiune facuta fara drept si care nu exprima vointa celui care a întocmit acest înscris – Ocolului Silvic Y., în baza art.1174 si urmatoarele Cod civil, va admite în parte actiunea si în consecinta, va anula în parte acest înscris cu privire la mentiunea de la pct.21 „Cladire Ocolului Silvic Y., str.Stefan cel Mare nr.10”.

Instanta nu va retine sustinerea reclamantei ca se impune anularea întregului înscris, având în vedere ca aceasta nu a facut dovada ca restul mentiunilor din acest înscris nu corespund adevarului, fiind falsificate. De altfel, în actiunea formulata, reclamanta nu a invocat nici un motiv si nu a administrat nici o proba în sustinerea cererii pentru anularea si a celorlalte mentiuni din înscrisul contestat.

Constatând culpa procesuala a pârâtei X., o va obliga la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata efectuate de aceasta, cheltuieli reprezentând taxa de timbru si onorariu avocat.

Etichete: