Top

Modificare titlu de proprietate

Sentinta civila nr. 1342/15 Mai 2009

Dupa deliberare asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Neamt sub nr. xxx/321/200x, reclamantii A.G.E., U.G.V., C.G.I. si C.G.M., au chemat în judecata pe pârâtii: R.V., S.I.V., T.S., S.V.I., S.A., S.I.C., I.I.A., I.X.A., R.I.E., S.I.I., S.I.M., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Comunala U. pentru aplicarea Legii nr. 18/1991, pentru modificare titluri de proprietate si anularea unui contract de vânzare – cumparare autentic.

În motivarea cererii, reclamantii arata ca la data de 28.11.1936 s-a deschis succesiunea bunicii lor S.M. (prima sotie a lui S.P.I., cu ultimul domiciliu în comuna U., judetul Neamt, iar la data de 08.09.1994, s-a deschis succesiunea bunicului lor, S.P.I., ca din casatoria lor a rezultat mama lor, casatorita C.M., decedata la 22.09.1972 si pârâta R.V., ca dupa decesul bunicii lor (S.M.), bunicul s-a recasatorit în anul 1936, cu S.P., iar din cea de a doua casatorie, au rezultat pârâtii: S.I.V., T.S., R.E., S.I., S.A., I.A., I.A.X. si S.C., ca masa succesorala se compune din terenurile înscrise în titlul de proprietate nr. 51/705 din 28.07.1995, emis pe numele bunicului lor – S.P.I., respectiv suprafata totala de 5,7101 ha teren, însa din aceasta suprafata, 4,0184 ha provine de la bunica lor, prima sotie a defunctului (S.P.), ca din terenurile ce au apartinut bunicii lor, o serie de terenuri au fost înscrise în titlurile de proprietate emise pe numele unor copii, rezultati din cea de a doua casatorie, respectiv S.I.I. (1000 mp), P.I.M. si S.I.M. (7200 mp), S.I.V. (7200 mp) si S.P.I. (5,0421 ha).

Mai arata reclamantii ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2269/12.02.1992, S.P. si S.P.I., au înstrainat fiului lor S.I.V. (pârât în cauza) suprafata de 6944 mp teren intravilan sat V., terenul fiind cumparat în anul 1947 doar de bunicul lor S.P.I., însa a fost vândut, în anul 1992, de sotii S.P.I. si S.P., motiv pentru care au fost nevoiti sa solicite constatarea nulitatii absolute a acestui contract de vânzare – cumparare.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus în copie acte de vesnica vânzare, patru titluri de proprietate, trei roluri agricole si acte de stare civila.

La termenul de la 4 martie 2008, reclamantii au depus o cerere modificatoare si completatoare a actiunii initiale, în sensul ca renunta la capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a Titlului de Proprietate nr. XX/720/1995 emis pe numele pârâtului S.I.I., pentru suprafata de 1000 mp teren curti – constructii. In schimb, au solicitat sa se constate:

– nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 51/705/28.07.1995, titular S.P.I., pentru suprafata de 5,0421 ha teren;

– nulitatea absoluta partiala a T.P. nr. 51/700/28.10.1995, titulare P.I.M. si S.I.M., cu privire la suprafata de 7200 mp teren situat în punctul „D.”;

– nulitatea absoluta partiala a T.P. nr. 51/704/28.07.1995, titular – S.I.V., cu privire la suprafata de 7200 mp teren arabil situat în punctul „B.” si

– nulitatea absoluta a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2269/12.02.1997 la Notariatul de Stat Judetean , încheiat între vânzatorii S.P. si S.P.I. si cumparatorul S.I.V., având ca obiect terenul în suprafata de 6944 mp, situat în intravilanul satului V..

In dovedirea cererii modificatoare si precizatoare, reclamantii au depus, în copie: T.P. nr. 51/704 din 28.07.1995, contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2269/12 februarie 1992, titlurile de proprietate nr. 51/700/28.07.1995, 51/705/28.07.1995, nr. 51/763/29.08.1995, extrase din registrele agricole ale satului V., din perioada 1959 – 1962, acte de vesnica vânzare si acte de stare civila.

In fata instantei, reclamantii C.I., U.V. si C.M., au fost reprezentati de A.E., în baza procurii autentice nr. 3612/10.12.2007 (fila 74, dosar 376/321/2008).

Ulterior, la termenul de la 22.04.2008, reclamantii si-au completat, din nou , actiunea, în sensul ca au solicitat si constatarea nulitatii absolute partiala a titlului de proprietate nr. 51/763/1995, eliberat pe numele lui T.P.G., cu privire la suprafata de 7200 mp teren situat în intravilan sat V., punctul „R.”, sola 34, parcela 1250/1.

Comisia Judeteana a depus întâmpinare si a solicitat, respingerea actiunii reclamantilor, ca nefondata (filele 90 – 91). A solicitat judecata în lipsa si Comisia Comunala U. de aplicare a legilor fondului funciar, a comunicat instantei întâmpinarea înregistrata sub nr. 783/15.04.2008, prin care arata ca nemultumirile reclamantilor nu pot fi solutionate prin procedura legilor funciare, deoarece comisiile locale si cea judeteana au competenta de a emite titluri de proprietate pentru terenurile cu care, persoanele îndreptatite, figureaza în evidentele agricole ale localitatii de domiciliu, fara a avea posibilitatea de a stabili care dintre acestea constituie bunuri ale unuia dintre soti. A solicitat judecata în lipsa reprezentantului sau (filele 133 – 134).

La cererea instantei, Comisia comunala U., a comunicat instantei documentatiile care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate pentru pârâtii: S.P.I., P.I.M. si C.I.G.G. (filele 153 – 164).

Pârâtul S.I.V., prin aparatorul sau, av. X., a formulat întâmpinare, cerând respingerea actiunii reclamantilor atât pe cale de exceptie cât si pe fond, aratând ca partajul succesoral de pe urma defunctului S.P.I., face obiectul dosarului civil nr. XXX/245/200X, aflat pe rolul Judecatoriei Iasi (fila 152).

Prin sentinta civila nr. XXXX/5 august 200X instanta a respins, ca nefondata, actiunea formulata de reclamanti împotriva pârâtilor, cu cheltuieli de judecata.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii, criticând-o pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, aratând ca instanta de fond nu a tinut cont de actele depuse de ei, nu a analizat cererea prin intrare în cercetarea fondului cauzei si nu a motivat sentinta prin raportare la probele administrate.

Prin decizia civila nr. xxxx/RC/xx.xx.2008, recursul reclamantilor a fost admis, sentinta nr. 1XXX/XX.0X.2008 a fost casata iar cauza a fost trimisa spre rejudecare, aceleeasi instante, unde si-a pastrat numarul unic de înregistrare.

Rejudecând cauza în fond, dupa casare cu trimitere, instanta a luat o declaratie reclamantei A.G.E., prin care aceasta a aratat care este obiectul cererii sale cât si persoanele cu care întelege sa se judece (decl. fila 22). Au fost audiati si pârâtii S.I.V. si S.I.A., primul declarând ca terenul în suprafata de 7200 mp. situat în extravilanul satului V., în punctul „D.”, l-a primit ca zestre, la casatorie, în anul 1957, de la tatal sau – S.P.I., l-a stapânit pâna în anul 1962, când l-a înscris în CAP, iar dupa adoptarea Legii nr. 18/1991, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate si pentru acest teren. A mai declarat pârâtul, ca terenul primit ca zestre la casatorie, a fost cumparat de tatal sau, în anul 1930, împreuna cu mama sa – S.M. (decl. fila 23), iar cel de-al doilea (S.I.A.) a declarat ca este fiul defunctilor S.P.I. si S.P. si nu întelege de ce a fost chemat în judecata, deoarece nu stapâneste teren de-al defunctei S.M., prima sotie a tatalui sau.

Comisia Comunala U. a depus întâmpinare (filele 48 – 49) care are continut identic cu cea depusa la dosarul initial. La întâmpinare a depus documentatiile care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate, ale caror nulitate absoluta partiala se solicita (filele 55 – 68). S-a mai depus de catre reclamanti, copia unui raport de expertiza tehnica, efectuata în dosarul de partaj succesoral aflat pe rolul Judecatoriei Iasi (filele 70 – 79), precum si 3 roluri agricole din perioada 1959 – 1962, (C.I.G.G., S.P.I. si P.I.M.) si contractul de vânzare – cumparare nr. XXXX/12 februarie 1992 (filel.e 81 – 86).

La cererea reclamantilor a fost audiata martora U.E., declaratia acesteia aflându-se la fila 101.

Din analiza materialului probator administrat în prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamantii A.G.E., UG.V., C.G.I. si C.G.M., sunt fiicele def. C.M. si totodata, nepoatei de fiica, ai defunctilor S.P.I. si S.M., decedata în anul 1936. Din prima casatorie a defunctului S.P.I. cu S.M., au rezultat doua fete: C.I.M. (mama reclamantilor) si R.I.V..

În anul 1936, S.P.I. s-a recasatorit cu S.P., si din casatoria lor au rezultat 8 copii, respectiv pârâtii din prezenta actiune, respectiv: S.I.V., S.I.A., T.I.S., R.I.E., S.I.I., I.I.A, I.I.A.X. si S.I.C..

Reclamantii solicita sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlurilor de proprietate nr. 51/705/28.07.1995, emis pe numele lui S.P.I., tatal partilor, nr. 51/700/28.10.1995, emis pe numele lui P.I.M. si S.I.M., nr. 71/704/28.07.1995, emis pe numele pârâtului S.I.V. si nr. 51/763/1995 emis pe numele pârâtului T.P.G., precum si constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2269/12.02.1992, încheiat între vânzatorii S.P.I. si S.P. si cumparatorul S.I.V. precum si înscrierea acestor terenuri, în titlul de proprietate nr. XX/1075/19.03.1996, emis pe numele lui C.I.G.G..

Instanta retine ca defunctul S.P.I., mort în anul 1994, înainte de anul 1962, a înzestrat pe o parte din copiii sai, rezultati din cea de a II-a casatorie, cu o serie de terenuri pe care le stapânea si cu care figura înscris în rolul sau agricol.

Astfel, pe fiul sau – S.I.V., l-a înzestrat, la casatorie, în anul 1957, cu suprafata de 7200 mp teren arabil extravilan, punctul „B.”, pe P.I.M., cu suprafata de 7200 mp teren arabil, în punctul „D.”, pe T.I.S., cu 7200 mp teren arabil intravilan V., punctul „R.”. Defunctul S.P.I., a ramas în stapânire, pâna la colectivizarea agriculturii, cu suprafata totala de 5,7101 ha teren, situat în intravilanul si extravilanul satului V., comuna U., judetul Neamt.

Instanta mai retine ca, persoanele înzestrate la casatorie, cu terenuri, de catre tatal lor – S.P.I., au avut roluri agricole proprii si s-au înscris cu ele în fosta GAC V., ulterior CAP U., asa cum rezulta din cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în luna martie 1991, si declaratiile, pe proprie raspundere date în fata comisiei comunale U. de aplicare a Legii nr. 18/1991 (filele 154 – 164 si 195 – 201 dosar XXX/321/200X).

In baza mentiunilor din registrele agricole ale celor 4 persoane dinainte de cooperativizarea agriculturii, a cererilor de înscriere în GAC, a evidentelor agricole existente la fosta CAP U. si în urma verificarii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în baza Legii nr. 18/1991, pârâtilor S.P.I., S.I.V., P.I.M. si S.I.M., T.P.G. (sotul lui T.I.S.), le-au fost eliberate titlurile de proprietate nr. 51/705 din 28.07.1995 (S.P.I.), nr. 51/704/28.07.1995 (S.I.V.), 51/700/28.10.1995 (P.I.M. si S.I.M.) si 51/763/29.08.1995 (T.P.G.).

Instanta retine ca aceste titluri au fost emise cu respectarea întocmai a prevederilor art. 8 si 11 din Legea nr. 18/1991, republicata, avându-se în vedere documentatiile premergatoare întocmite de Comisia locala U. si înaintate spre validare Comisiei Judetene.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991, „stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face în conditiile legii, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în CAP sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta si în conditiile legii civile, mostenitorii acestora”…, iar art. 11 din acelasi act normativ, prevede ca: „suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori”.

Fata de aceste prevederi destul de clare, instanta retine ca cei îndreptatiti sa li se reconstituie dreptul de proprietate si sa primeasca titluri de proprietate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, sunt cei patru pârâti: respectiv S.P.I., S.I.V., S.V.I.M.(P.I.M.) si T.I.S. (titlul emis pe numele sotului sau – T.P.G.), deoarece acestia s-au înscris în GAC cu terenurile pe care le aveau înscrise pe numele lor în registrele agricole din perioada 1959 – 1962 si ei au formulat, în termenul prevazut de lege, cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, în luna martie 1991, si nu exista nici o cauza de nulitate a emiterii celor patru titluri de proprietate.

De altfel, conform art. 2, alin. 2 din Legea nr. 1/2000, prevede ca „Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate … titluri de proprietate, ramân valabile fara nici o alta confirmare..”

Cu privire la capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2269/12.02.1992 la Notariatul de Stat Judetean, instanta retine urmatoarele:

La data de 12.02.1992, sotii S.P. si S.P.I. (în prezent decedati) au vândut fiului lor, S.I.V., suprafata de 6994 mp teren arabil situat în intravilanul satului V., comuna U., judetul Neamt, cu vecinatatile: N – prop. R.P., E – prop. S.P.I., S – prop. S.P.I. si V – drumul satului. Terenul care s-a vândut este proprietatea vânzatorului S.P.I., fiind dobândit prin cumparare cu actele nr. 1063/1946 si 1033/1947, autentificate de Judecatoria Tg.Neamt si transcrise de Tribunalul Neamt sub numerele 3447/1946 si 3117/1947 (fila 209). Instanta retine ca terenul vândut figureaza înscris si în T.P. nr. XX/705 din 28.07.1995, emis pe numele lui S.P.I.. Întrucât terenul vândut, era proprietatea vânzatorului S.P.I., acesta avea dreptul sa-si înstraineze terenul, vânzarea cumpararea, nefiind prohibita de lege. Chiar daca terenul respectiv, ar proveni dintr-o mostenire nedezbatuta, înstrainarea lui nu atrage nulitatea contractului de vânzare cumparare, ci îl supune doar unei conditii rezolutorii, a carei îndeplinire are loc, daca bunul nu a fost atribuit, la iesirea din indiviziune, vânzatorului. Dupa cum se cunoaste, partajul are efect declarativ. Asta înseamna ca, daca terenul va cadea în lotul vânzatorului în urma iesirii din indiviziune acesta va fi considerat proprietar al terenului din momentul deschiderii succesiunii si vânzarea va ramâne valabila. De altfel, întinderea drepturilor cuvenite reclamantilor si pârâtilor asupra terenurilor înscrise în titlurile de proprietate a caror nulitate absoluta partiala se solicita, se poate face pe calea partajului.

Coroborând probele administrate în cauza, instanta va respinge, ca nefondata, actiunea reclamantilor, în baza art. 58 din Legea nr. 18/1991, republicata.

In baza art. 274 Cod proc. civila, instanta va obliga pe reclamanti sa plateasca pârâtului S.I.V. cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat.

Etichete: