Top

Uzucapiune

Cu nr.Xdin 27.12.2010 s-a inregistrat cererea prin care reclamantii M I si M A au solicitat instantei ca in contradictoriu cu parata –Unitate Administrativ Teritoriala Y, prin primar sa constate ca au dobandit prin uzucapiune de 30 ani,dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 408 m.p. , situat in intravilanul com.Y,sat I,jud.V .

Motivand cererea, reclamantii au sustinut ca s-au casatorit in anul 1977. In anul 1974 reclamantul a primit de la fostul CAP Y suprafata de aproximativ 400 m.p. pe care au construit o casa. Pentru a construi au obtinut autorizatia de constructie 10 din 16 martie 1974. Au platit taxele si impozitele pentru teren si casa si au stapanit continuu si netulburati terenul din ingraditura.

Parata nu a depus intampinare.

La solicitarea instantei, cu adresa nr.1851 din 3 martie 2011, parata a precizat ca terenul a devenit proprietate obsteasca si a fost atribuit de fostul CAP pentru construirea de locuinte.

Reclamantii au depus in proba copie de certificatul de casatorie ,cartile de identitate,de pe certificatul fiscal nr. 11315 din 2.12.2010, adresa nr.9964 din 17.11.2010, autorizatia pentru executare lucrari nr.10 din 16 martie 1974, studiul topografic, memoriul tehnic ,planul de amplasament , planul de incadrare in zona executate de un inginer autorizat de oficiul de cadastru , precum si titlul de proprietate 422 /14425 din 03.12.1996.

La cererea reclamantilor au fost audiati martorii :Coser Neculai si Hutanu Maria.

Din probele administrate , instanta retine urmatoarele:

Reclamantul M I a primit de la fostul CAP teren in vederea construirii unei locuinte, teren invecinat cu casa parintilor lui. Acesta a facut demersurile necesare si a obtinut autorizatia de executare lucrari nr.10 din 16 martie 1974 .In baza acestei autorizatii au ridicat o casa .Terenul aferent casei de locuit a fost ingradit pe trei laturi si se invecineaza cu terenul pe care a existat casa parintilor reclamantului , delimitandu-se de acesta printr-o cultura de vita de vie.

Terenul aferent constructiei nu a fost inclus in titlul de proprietate emis pe numele M Constantin, tatal reclamantul, titlul de proprietate 422 /14425 din 03.12.1996.

Reclamantii au folosit terenul in suprafata de 408 m.p., asa cum rezulta din planul de amplasament, mai mult de 30 ani. Au platit impozite si au exercitat o posesie continua, neintrerupta si sub nume de proprietar.

Potrivit art.1890 din Codul civil pentru a uzucapa in termen de 30 ani sunt necesare doua conditii, sa fie o posesie utila si sa se exercite o perioada de 30 ani.

Prescriptia achizitiva de 30 ani este un mod de dobandire a proprietatii prin simplul fapt al posesiei indelungate cu titlu de proprietar , fiind astfel indirect o sanctiune a proprietarului care a stat in pasivitate.

In cauza terenul face parte din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale.

Potrivit Deciziei Curtii ConstitutIale IV din 16 ian 2006 ,prescriptia achizitiva in cazul terenurilor nu a fost intrerupta prin Lg.58/59/1974.

Posesia pe o durata mai mare de 30 de ani continua,neintrerupta si sub nume de proprietar justifica dobandirea proprietatii prin prescriptie achizitiva.

Sunt indeplinite disp. art.645, 1837, 1846, 1847, 1890 Cod civ., art.111 din Codul de procedura civila, cererea urmand sa se admita asa cum a fost formulata .

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: