Top

Vocatie succesorala. Reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr.18/1991.Frati de pe mama ai reclamantei proveniti dintr-o casatorie anterioara.

Prin sentinta civila nr.362 din 9 septembrie 2008, s-a dispus anularea partiala a titlului de proprietate nr.605/14512 din 18 iulie 1995 eliberat de Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in sensul scoaterii din acest titlu a suprafetei totale de 520 m.p teren intravilan , din care suprafata de 300 m.p teren, situat in tarlaua 83, parcela 727/1 si suprafata de 220 m.p, situata in tarlaua 83, parcela 727 si eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru aceasta suprafata pe numele reclamantei.

S-a retinut ca prin titlu comun de proprietate nr.605/14512 din 18 iulie 1995 eliberat de Comisia judeteana Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,reclamantilor li s-au reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 2 ha si 6520 m.p teren, din care suprafata de 2 ha si 6000 m.p teren extravilan si suprafata de 520 m.p teren situat in intravilanul orasului Murgeni, jud.Vaslui.

Potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 reclamanta a depus cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,65 ha teren, impreuna cu fratii sai de pe mama , anexand la cerere certificatul de mostenitor nr.469/1975 eliberat de fostul Notariat de stat local Barlad, in urma decesului defunctului, respectiv tatal reclamantei, certificat in care se preciza ca intreaga masa succesorala apartine reclamantei, in calitate de fiica a defunctului, prin renuntare la succesiune a mamei reclamantei.

Terenul intravilan in suprafata de 520 m.p si casa de locuit, pe care reclamanta le stapaneste, din care suprafata de 300 m.p teren, situata in tarlaua 83, parcela 727/1 si suprafata de 220 m.p, situata in tarlaua 83, parcela 727 , au fost trecute in mod gresit in titlul comun de proprietate nr.605/14512 din 18 iulie 1995, alaturi de fratii de pe mama ai reclamantei, acesteia neavand vocatie succesorala, fiind proveniti dintr-o casatorie anterioara a mamei reclamantei.

(Sentinta civila nr.362/9 septembrie 2008).

Etichete: