Top

Revizuire

SENTINŢA PENALĂ Nr. 253/04.2011-revizuire

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Neamţ sub nr. xx din 14. 12. 2009 revizuientul xx a solicitat revizuirea deciziei penale nr. xx din 27. 11. 2009, pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Penală în dosarul nr. xx.

În motivarea cererii formulate, xx a arătat că rezoluţiile de neîncepere a urmăririi penale, sentinţa penală nr. xx din 18. 08. 2009 a Judecătoriei Piatra Neamţ şi decizia penală nr. xx din 27. 11. 200 a Tribunalului Neamţ – Secţia Penală au fost pronunţate la comandă politică şi că toate ” organele ” care s-au pronunţat în cauză au comis ” discriminare ” între el şi făptuitori.

Revizuientul xx nu a indicat temeiul juridic al cererii formulate.

Prin sentinţa penală nr. xx din 21. 05. 2010, Tribunalul Neamţ, în baza art. 397 din codul de procedură penală, a trimis cererea e revizuire Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, în vederea efectuării actelor de cercetare prevăzute de art. 399 din codul de procedură penală.

După efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ a trimis instanţei, în baza art. 399 alin. 5 din codul de procedură penală întregul material, cu concluziile de respingere ca inadmisibilă a cererii de revizuire introdusă de revizuient.

Cauza penală având ca obiect cererea formulată de xx pentru revizuirea deciziei penale nr. xx din 27. 11. 2009, pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Penală în dosarul nr. xx a fost înregistrată la această instanţă sub nr. xx la 28. 03. 2011.

În baza art. 403 alin. 1 din codul de procedură penală, s-a stabilit termen la 18. 04. 2011, în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererii de revizuire.

Analizând cererea formulată de xx instanţa reţine următoarele;

– prin sentinţa penală nr. xx din 11. 08. 2009 a Judecătoriei Piatra Neamţ, în baza art.278 ind.1 alin.8 lit. a Cod procedură penală, a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de xx împotriva rezoluţiei nr. 377/II-2/19. 03. 2009 a Prim Procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ şi a rezoluţiei nr. 4433/P/2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, rezoluţii prin care s-a confirmat propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală împotriva intimatului xx, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 217 alin. 1 din codul penal, în cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 10 lit. a din codul de procedură penală..

Prin decizia penală nr. xx din 27. 11. 2009 a Tribunalului Neamţ a fost respins ca nefondat recursul declarat de către petentul xx împotriva sentinţei penale nr. xx din 18. 08. 2009, pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. xx.

Prin decizia nr. XVII/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată într-un recurs în interesul legii (fiind deci obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti), s-a stabilit ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţată în temeiul art.278 ind.1 alin.8 lit. a şi b Cod procedură penală.

Totodată este e observat că motivele invocate de revizuient în cererea sa nu se încadrează la nici unul din cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 394 lit. a-e din codul de procedură penală şi în această situaţie sunt incidente prevederile deciziei nr. LX/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată tot într-un recurs în interesul legii, potrivit cărora, cererea de revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cele prevăzute e art. 394 din codul de procedură penală este inadmisibilă.

Având în vedere cele expuse instanţa urmează a respinge ca inadmisibilă cererea formulată de revizuientul xx pentru revizuirea deciziei penale nr. xx din 27. 11. 2009, pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Penală în dosarul nr. xx.

Având în vedere soluţia dată cererii formulată de revizuientul xx, în baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală, instanţa urmează a-l obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în prezentul proces penal.

Etichete: