Top

Revizuire penal

Obiect: Revizuire penal

Sentinţa penală nr. 369/03.12.2009

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele: Cu concluzii de respingere, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Neamţ a înaintat acestei instanţe cererea de revizuire formulată de revizuientul X., deţinut în prezent în Penitenciar.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa penală nr. xxxx/11.12.20xx, pronunţată de Judecătoria Tg.Neamţ în soluţionarea dosarului penal nr. xxxx/321/20xx, s-a dispus condamnarea inculpatului X. la 6 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 189 alin. 2 Cod penal şi viol, prev. de art. 197 alin. 2 lit. a Cod penal, precum şi condamnarea inculpatului Y. la 3 ani închisoare sub supraveghere, pentru săvârşirea aceloraşi infracţiuni.

S-a reţinut în esenţă că la data de 09.09.20xx, cei doi inculpaţi au imobilizat-o pe partea vătămată, lipsind-o de libertate timp de aproximativ 4 ore, apoi au întreţinut relaţii sexuale cu partea vătămată, prin violenţă şi împotriva voinţei sale.

Pedepsele de 6 ani închisoare cu executare şi 3 ani închisoare sub supraveghere au fost menţinute, prin respingerea căilor de atac promovate împotriva hotărârii instanţei de fond.

Revizuientul X. solicită revizuirea sentinţei penale nr. 370/11.12.2008, invocând următoarele motive : iniţiativa de a întreţine relaţii sexuale cu partea vătămată şi de a oferi acesteia o sumă de bani a aparţinut coinculpatului Y., care 1-a rugat să nu dezvăluie această împrejurare organelor de anchetă, fiind căsătorit şi având doi copii minori în întreţinere, deci la rugămintea acestuia a consfinţit să dea declaraţii neconforme cu realitatea; partea vătămată şi-a dat acordul cu privire la întreţinerea de relaţii sexuale cu cei doi inculpaţi, în schimbul unei sume de bani, sumă de bani pe care ulterior nu a mai primit-o, astfel că din răzbunare a formulat plângere penală.

Cazurile de revizuire sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 394 Cod procedură penală, ca atare consecinţa indicării unor motive care nu se încadrează în cele prevăzute expres de textul de lege menţionat este aceea a respingerii cererii de revizuire ca inadmisibilă.

Aşa cum însuşi revizuientul a recunoscut, motivele enumerate în cererea de revizuire au fost invocate şi Ia instanţa de fond; ca atare, aspectele invocate în cererea de revizuire nu pot constitui fapte noi, ele rezultând din actele aflate în dosarul de urmărire penală şi au fost examinate cu ocazia judecării cauzei în fond.

Instanţa reţine că susţinerile revizuientului constituie apărări de fond şi nu se încadrează în nici unul din motivele prevăzute expres de lege pentru revizuirea unei hotărâri penale.

În consecinţă, cererea de revizuire va fi respinsă ca inadmisibilă.

În baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, revizuientul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în care se va include şi onorariul apărătorului desemnat din oficiu.

Etichete: