Top

Infirmarea măsurii de siguranţă a internării medicale. Soluţie dispusă în cazul decesului făptuitorului.

Sentinţa penală nr. 25/P/29.01.2010

S-a înregistrat la instanţă sesizarea formulată de Biroul executări penale al Tribunalului Neamţ prin care, a solicitat, în temeiul art. 419 alin. 2 raportat la art. 162 Cod procedură penală, infirmarea măsurii de siguranţă a internării medicale, luată în mod provizoriu, faţă de făptuitoarea B.M.,

În motivare a arătat că măsura provizorie a fost pusă în executare, făptuitoarea fiind internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Secţia Psihiatrie, întrucât Institutul de Medicină Legală Neamţ a avizat raportul de expertiză întocmit de Serviciul de Medicină Legală Piatra Neamţ.

Ulterior, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a comunicat instanţei de executare că făptuitoarea a decedat la 25.12.2009.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală din 17.12.2009, s-a aplicat provizoriu măsura de siguranţă a internării medicale cu privire la făptuitoarea B. M., care fusese cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 174, 175 lit. c din Codul penal, deoarece conform concluziilor expertizei medico-legale psihiatrică întocmit de S.M.L. Piatra Neamţ, aceasta prezenta „tulburare afectivă organică, agravată toxic – episod maniacal cu fenomene psihotice”, cu discernământul abolit, recomandându-se măsura de siguranţă a internării medicale, conform art. 114 din Codul penal.

După sesizarea Comisiei medicale din cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi şi avizarea internării, a survenit la data de 25.12.2009 decesul numitei B. M.

In acest condiţii, în temeiul art. 162 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa a dispus infirmarea măsurii provizorii a internării medicale aplicată prin sentinţa penală a Tribunalului Neamţ.

Etichete: