Top

Adoptia Copilului sotului

Domeniu asociat – Adoptia Copilului sotului. Conditiile de forma( consilierea urmata de consimtamântul în forma autentica în temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 273/2004) si de fond ale adoptiei.

Sectia civila. Decizia civila nr.17/C/CC din data de 02.04.2007

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. 1303/103/2007 la data de 26 februarie 2007, petentul T.C a solicitat, în contradictoriu cu T.M., Herciu si cu D.G.A.S.P.C. Neamt,- încuviintarea adoptiei minorei S.I, nascuta la data de 2 ianuarie 2001 în localitatea Piatra Neamt, jud. Neamt, fiica lui T.M.

În motivarea cererii de încuviintarea adoptiei, petentul invoca urmatoarele împrejurari de fapt:

Copilul provine dintr-o relatie de coabitare a parintilor minorei, care s-au despartit dupa o perioada de doua luni de la nasterea acestuia.

La data de 6 noiembrie 2004, când minora avea vârsta de trei ani s-a casatorit cu mama copilului, iar de la acea data si pâna în prezent, s-a ocupate de cresterea si educarea fetitei împreuna cu mama ei, statornicindu-se între acestia relatii de afectiune si atasament.

Mai arata petentul ca, atât mama copilului cât si tatal firesc au fost consiliati de catre D.G.A.S.P.C. Neamt în legatura cu efectele pe care le produce adoptia, respectiv încetarea legaturii de rudenie între parinte, rudele acestuia si copil; ca parintii minorei au consimtit, prin declaratii autentice, la adoptia acesteia.

Mentioneaza petentul ca este proprietarul unei locuinte situate în intravilanul satului Turturesti, com. Girov, compusa din trei camere, dependinte si anexe, care confera conditii optime dezvoltarii minorei. De asemenea realizeaza venituri îndestulatoare din activitati comerciale pentru a asigura o dezvoltare armonioasa a minorei.

În dovedire, a anexat cererii urmatoarele înscrisuri: certificatul de nastere al minorei, certificatul de casatorie al petentului cu mama copilului, adeverinte medicale, adeverinta de elev, certificate de cazier judiciar nr. 2706780/22.02.2007 si nr. 2706842/23.02.2007, declaratii de consimtamânt la adoptie autentificate cu nr. 351 si cu nr. 350 din 22 februarie 2007, rapoartele de consiliere nr. 3225, 3227, 3226 din 22.02.2007, adeverinta nr. 76/22.02.2007 emisa de GoldTec Piatra Neamt, certificat nr. 23627/2004 emis de Oficiul Registrului Comertului, contract de vânzare cumparare autentificat cu nr. 1398/2iunie 2001, act de partaj voluntar nr. 2518/2004, încheierea nr. 18972/2004 emisa de Biroul de carte funciara, sentinta civila nr. 2814 din 12.08.2004 a Judecatoriei Piatra Neamt.

Analizând înscrisurile depuse în dovedire, coroborate cu sustinerile din cererea de adoptie, instanta retine urmatoarele împrejurari de fapt si de drept:

Minora S.I. s-a nascut la data de 2 ianuarie 2001 în localitatea Piatra Neamt, jud. Neamt si este fiica lui B.M..

La data de 6 noiembrie 2004 petentul T.C. s-a casatorit cu mama copilului, B.O., iar de la aceasta data minora a fost crescuta si educata de acestia. Nu rezulta din probe daca tatal firesc s-a preocupat de copil de la nasterea acestuia si pâna în prezent. Acesta nu s-a prezentat în instanta, însa din probe rezulta ca acesta a fost consiliat în legatura cu consecintele adoptiei fiicei sale.

Din declaratiile de consimtamânt la adoptie, încheiate în forma autentica conform art. 15 alin. 2, reiese faptul ca atât parintii minorei, cât si adoptatorul au consimtit la adoptia minorei, iar din rapoartele de consiliere rezulta faptul ca partile au fost consiliate în legatura cu conceptul de adoptie si de consecintele acesteia.

Din analiza acelorasi înscrisuri, rezulta faptul ca petentul are conditiile materiale necesare pentru a asigura minorei o crestere si educare corespunzatoare.

Astfel, instanta constata ca, în cauza, sunt îndeplinite atât conditiile de fond ale adoptiei ( consimtamântul la adoptie si capacitatea de a adopta a persoanei adoptatoare, interesul copilului, garantiile morale si materiale ale adoptatorului), cât si conditiile de forma, care se refera la consimtamântul parintilor, care s-a dat în forma autentica.

De asemenea, nu au fost identificate interdictii si impedimente la adoptie de natura celor prevazute în art. 7 si 8 din Legea nr. 273/2004.

În consecinta, pentru considerentele retinute, instanta, în tem. art. 34-37 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, admite cererea petentului, având ca obiect încuviintarea adoptiei minorei S.I.

În tem. art. 53 din lege, va dispune, ca dupa ramânerea irevocabila a hotarârii de adoptie, minora sa poarte numele de T.

În tem. art. 53 alin. 5, va dispune, de asemenea, ca dupa ramânerea irevocabila a hotarârii de adoptie, Serviciul de stare civila din cadrul primariei Piatra Neamt sa întocmeasca un nou act de nastere pentru minora, în care adoptatorul va fi trecut ca parinte firesc al acesteia.

Etichete: