Top

Veterani de razboi. Acordare drepturi în conformitate dispozitiile Legii nr.44/1994, republicata.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Domeniu asociat. Veterani de razboi.

Acordare drepturi în conformitate dispozitiile Legii nr.44/1994, republicata.

Potrivit art.141 în Legea nr.44/1994, republicata, renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza, dupa caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila nr.71/CA din 12.03.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instantei sub nr.5117/103/2007 reclamantul Rotaru Dumitru Costache a solicitat, în contradictoriu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, obligarea pârâtului sa-i achite, începând cu 1.03.2004, renta care i se cuvine, conform OUG nr.12/2004.

În motivare, reclamantul precizeaza ca este veteran de razboi decorat cu Medalia „Crucea Comemorativa a celui de al doilea razboi mondial 1941-1945”.Beneficiaza de o renta lunara pe care însa pârâtul nu i-a acordat-o astfel cum prevad dispozitiile OUG nr.12/2004, în sensul ca a primit o renta lunara corespunzatoare a 25% din solda de grad a unui sublocotenent din Ministerul Apararii Nationale.

Cererea reclamantului este însotita de acte în dovedire.

Prin întâmpinarea depusa, pârâtul Ministerul Internelor si Reformei Administrative solicita respingerea actiunii reclamantului ca neîntemeiata. Deoarece reclamantul are calitatea de veteran de razboi beneficiaza atât de indemnizatia prevazuta de art.12 din Legea nr.44/1994 cât si de dreptul de renta, începând cu data de 1.12.2000.Conform sustinerilor pârâtului renta se calculeaza în procent de 25% din solda gradului militar de sublocotenent. Acest cuantum al soldei de grad se determina în functie de valoarea de referinta sectoriala în vigoare si coeficientul de ierarhizare a soldei de grad. Prin introducerea art.141 în Legea nr.44/1994, potrivit caruia „ începând cu luna martie 2004, renta lunara prevazuta la art. 13 si 14 se calculeaza, dupa caz, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii”, pârâtul sustine ca intentia legiuitorului nu a fost cea de a egaliza toti veteranii de razboi sub aspectul cuantumului rentei la care acestia sunt îndreptatiti, ci de a stabili drept criteriu de raportare nivelul minim al soldei de grad si/sau al soldei de functie ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii. Considera ca legiuitorul nu a avut în vedere modificarea procentului sau soldelor în functie de care se calculeaza renta, ci stabilirea unui criteriu unic de calcularea a rentei si anume, în functie de solda de grad si /sau solda de functie la minim ale unui sublocotenent din Ministerului Apararii Nationale, precizând totodata pârâtul ca aceasta nu înseamna ca nu se vor pastra diferentele justificate între veteranii de razboi.

Asupra exceptiei invocata din oficiu, a prescriptiei dreptului la actiune pentru perioada martie 2004 – 6 decembrie 2004, Ministerul Internelor si Reformei Administrative pune concluzii de admitere a acesteia.

Examinând actele dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantului este întemeiata în parte, pentru urmatoarele:

Prin actiunea formulata la data de 6.12.2007 reclamantul Rotaru Dumitru Costache solicita obligarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative sa-i calculeze începând cu 1.03.2004 renta lunara conform OUG nr.12/2004.

Potrivit Decretului nr.167/1958, republicat, privitor la prescriptia extinctiva, „dreptul la actiune, având un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege”, iar prin art.3 din actul normativ susmentionat termenul de prescriptie stabilit de legiuitor este de 3 ani. Întrucât reclamantul prin actiunea înregistrata pe rolul instantei la data de 6.12.2007 solicita recalcularea rentei începând cu 1.03.2004, instanta constata ca pentru perioada 1.03.2004-6.12.2007 dreptul la actiune s-a prescris, urmând astfel a se respinge actiunea pentru aceasta perioada.

Asupra fondului cauzei instanta retine – din actele dosarului – ca reclamantul Rotaru Dumitru Costache este veteran de razboi, fiind decorat cu Medalia „ Crucea comemorativa a celui de al doilea razboi mondial 1944-1945”, calitate în care beneficiaza atât de indemnizatia prevazuta de art.12 din Legea nr.44/1994 cât si de dreptul de renta începând cu data de 1.12.2000, stabilit prin OUG nr.215/2000 de modificare si completare a Legii nr.44/1994.

Potrivit art.141 din Legea nr.44/1994 republicata, astfel cum a fost completata prin OUG nr.12/2004 : „Începând cu luna martie 2004 renta lunara prevazuta la art.13 si 14 se calculeaza, dupa cat, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apararii Nationale, stabilite conform legii”.Rezulta deci ca renta lunara se calculeaza functie de nivelul minim soldei de grad cât si al soldei de functie la minim de un sublocotenent din M.Ap.N. În mod gresit pârâtul a considerat drept criteriu de raportare nivelul minim al soldei de grad si/sau al soldei ale functiei de sublocotenent din cadrul MAp.N. Dispozitiile art.141 din Legea nr.44/1994 republicata sunt imperative, legiuitorul nu lasa la aprecierea MIRA modalitatea de calcul ale drepturilor de renta.

Instanta apreciaza ca Ministerul Internelor si Reformei Administrative a calculat drepturile de renta ale reclamantului cu încalcarea dispozitiilor art.141 din Legea nr.44/1994 republicata.

Pentru aceste considerente, instanta admite în parte actiunea reclamantului Rotaru Dumitru Costache, obligând pârâtul sa recalculeze solda lunara, începând cu 6.12.2004, în functie de nivelul soldei de grad si al soldei de functie la minim ale unui sublocotenent din cadrul M.Ap.N.

Etichete: