Top

Cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală . Regulile de procedură aplicabile . Competenţa materială

Competenta materiala a instantei române în cazul solutionarii unei cereri de asistenta judiciara în materie penala se stabileste în raport cu legea româna

Prin sentinta penala nr. 465 din 16 septembrie 2008 Judecatoria Roman si-a declinat competenta materiala de solutionare a cererii de comisie rogatorie internationala formulata de Curtea de Apel Besiktas – Istanbul – Republica Turcia , privind audierea învinuitei M.G.E. , în favoarea Tribunalului Neamt – Sectia penala .

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca potrivit art. 7 din Legea nr. 302/2004 , modificata , cererile adresate autoritatilor române în domeniile reglementate de prezenta lege se îndeplinesc potrivit normelor române de drept procesual penal , daca prin prezenta lege nu se prevede altfel . Aceasta lege reprezinta pentru instantele române reglementarea cadru în materie de cooperare judiciara internationala . Redactarea generala a art. 7, facând trimitere la „ normele române de drept procesual penal ” , se raporteaza la toate chestiunile referitoare la aceasta materie juridica , în principal la regulile de procedura , compunerea instantei , competenta , drepturi procesuale etc. , astfel cum sunt reglementate de legea organica interna . Asadar instanta româna , primind spre rezolvare cererea de comisie rogatorie internationala , este datoare sa o solutioneze , fara a omite specificul determinat de elementul de extranietate , în conformitate cu legea de procedura interna . Se retine în acest context ca în materia cererilor de comisie rogatorie prin audierea învinuitului/inculpatului nu exista o reglementare speciala referitoare la procedura sau la competenta instantei , asa încât urmeaza a se aplica reglementarea generala , respectiv art. 7 , si , implicit , dreptul procesual intern .

Potrivit art. 27 Cod proc. penala si în raport cu prevederile Legii nr. 143/2000 , modificata , competenta materiala de solutionare a cauzelor penale referitoare la infractiunile de trafic si consum de droguri revine în prima instanta Sectiei penale a Tribunalului . În atari conditii , Judecatoria nu are competenta de a efectua acte procesuale în legatura cu aceasta categorie de infractiuni , asa încât potrivit art. 42 Cod penal a fost declinata competenta materiala în favoarea Tribunalului Neamt – Sectia penala .

Etichete: