Top

Competenţă materială având în vedere cuantumul pretenţiilor din cererea principală şi cererile accesorii.

În situatia în care reclamanta formuleaza un capat de cerere principal si unul sau mai multe capete de cerere accesorii, valoarea capatului principal de cerere este cea care determina competenta, iar nu suma valorii tuturor capetelor de cerere.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta comerciala nr.10/COM din 10.01.2008.

Prin cererile înregistrate initial în dosarele cu numerele 49/321/2006 si 1034/321/2007 pe rolul Judecatoriei Târgu Neamt, conexate prin Încheierea din 28.05.2007 pronuntata în dosarul nr.1034/321/2007, reclamanta SC M T SRL în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA reprezentant de Primar, a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei totale de 102.500, 00 lei compusa din contravaloare învestitii(lucrari constructii si amenajari) în cuantum de 55.000 lei, 17.000 lei contravaloarea dotari si 30.000 lei daune morale.

În cauza, prin Sentinta civila nr.950 din 28.05.2007 Judecatoria Târgu Neamt a declinat competenta de materiala de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamt.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre Judecatoria Târgu Neamt a retinut cuantumul pretentiilor solicitate superior celui prevazut de art.2 pct.1 Cod procedura civila, sustinând ca este atrasa competenta Tribunalului.

Tribunalul a pus în discutie exceptia de necompetenta materiala.

Reclamanta a reiterat sustinerea referitoare la competenta materiala sustinând ca obiectul cererii de chemare în judecata are o valoare de 102.500, 00 lei.

Examinând competenta materiala, tribunalul a constatat:

Intr-adevar obiectul total al cererii are o valoare de 102.500,00 lei însa obiectul cererilor principale este inferior valoric pragului prevazut de art.2 pct.1 lit.a din Codul de procedura civila.

Astfel, în situatia în care reclamantul formuleaza un capat de cerere principal si unul sau mai multe capete de cerere accesorii, valoarea capatului principal este cea care determina competenta iar nu suma valorii tuturor capetelor de cerere.

In cauza pretentiile referitoare la sumele de 55.000 lei contravaloarea învestitii si 17.000 lei contravaloare dotari reprezinta cereri principale. Cuantumul total al pretentiilor decurgând din capetele de cerere principale este astfel de 72.000 lei.

Suma de 30.000 lei pretinsa cu titlu de daune morale reprezinta o cerere accesorie, cerere care depinde în totalitate de soarta cererilor principale si care potrivit art.17 Cod procedura civila este în caderea instantei competenta sa judece cererea principala(cererile principale).

Motivat de cuantumul pretentiilor din cererile principale inferior pragului prevazut de art.2 Cod procedura civila Tribunalul a sustinut competenta materiala a Judecatoriei, motiv pentru care s-a constatat ivirea conflictului negativ de competenta si s-a sesizat instanta superioara comuna pentru solutionarea acestuia.

Etichete: