Top

Încheiere, extradare, conditii

TRIBUNALUL MILITAR IASI

Dosar nr.37/739/2008

Î N C H E I E R E

Sedinta din 06.11.2008 din Camera de consiliu

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei de fata,constata urmatoarele:

Prin cererea Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Biroul National Interpol din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative – s-a solicitat instantei militare(instanta de executare) constatarea îndeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru a se solicita extradarea condamnatului D. D., arestat provizoriu în Italia, la data de 03.11.2008.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele:

Prin sentinta penala nr.34/13.05.2004 pronuntata în dosarul nr.18/2004 al Tribunalului Militar Iasi, inculpatul serg.(angajat) în rezerva D. D. a fost condamnat la pedeapsa de 3(trei)ani închisoare pentru savarsirea infractiunii de „furt calificat”prev.de art.208 alin.1,209 lit.a,g si i C.pen.,cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

Prin aceeasi sentinta s-a dispus interzicerea tuturor drepturilor prev.de art.64 C.pen., conf. art.71 alin.2 C.pen.

Prin decizia penala nr.86/04.11.2004 pronuntata în dosarul nr.193/2004 al Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti s-a dispus respingerea apelului formulat de inculpat împotriva sentintei penale nr.34/2004 a Tribunalului Militar Iasi.

Prin decizia penala nr.120/13.12.2004 pronuntata în dosarul nr.183/2004 al Curtii Militare de Apel Bucuresti s-a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de inculpat împotriva deciziei penale nr.86/2004 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti.

Hotarîrea primei instante a ramas definitiva.

În baza hotarîrii definitive, Tribunalul Militar Iasi a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii si l-a trimis spre executare Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt.

Mandatul de executare nu a fost pus în executare întrucît condamnatul s-a sustras de la executare, fiind dat în urmarire generala la data de 04.04.2005 si în urmarire internationala la data de 29.04.2005.

Prin încheierea din data de 02.06.2005 pronuntata în dosarul nr.36/2005 al Tribunalului Militar Iasi, s-a admis sesizarea I.P.J. Neamt si s-a solicitat Biroului National Interpol arestarea provizorie în vederea extradarii a condamnatului D. D.

Biroul National Interpol a comunicat instantei militare ca numitul D. D. a fost arestat provizoriu în vederea extradarii la data de 03.11.2008 în localitatea Vigasio – Verona din Italia si, potrivit legii, sa se constate îndeplinirea/neîndeplinirea conditiilor pentru a se solicita extradarea condamnatului.

Cererea C.C.P.I. – Biroul National Interpol este întemeiata urmînd a fi admisa.

Intr-adevar,conditiile cumulative prev. de art.65 alin.1 rap. la art.22 – 37 din Legea nr.302/2004 cu modificarile si completarile ulterioare sunt îndeplinite,în cauza nefiind vorba de prescriptie, amnistie sau gratiere, pedeapsa aplicata inculpatului fiind executabila.

În consecinta, se va admite cererea si se vor constata îndeplinite conditiile pentru a se solicita extradarea condamnatului D. D.

Prezenta încheiere se va comunica Ministerului Justitiei împreuna cu actele prevazute de art.38 alin.2 din Legea nr.302/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL MILITAR

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Admite sesizarea Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Biroul National Interpol din cadrul Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

În baza art.67, 65 si 38 alin.2 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala, modificata si completata prin Legea nr.224/2006,constata îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea condamnatului D.D., arestat provizoriu în vederea extradarii în localitatea Vigasio – Verona/Italia, la data de 03.11.2008 în baza încheierii pronutate la data de 02.06.2005 în dosarul nr.36/2005 al Tribunalului Militar Iasi, trimisa Biroului National Interpol cu adresa nr.36/41/07.06.2005.

Prezenta încheiere se comunica de îndata Ministerului Justitiei împreuna cu actele prevazute de art.38 alin.2 din Legea nr.302/2004, modificata si completata prin Legea nr.224/2006.

Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare.

Pronuntata azi, 06.11.2008,ora 10,00,în Camera de consiliu, în prezenta procurorului militar.

Etichete: , ,