Top

Actiune în revendicare. Comparare titluri.

Dosar nr. 302/2005. Sentinta civila nr. 1243/23.11.2006. Actiune în revendicare. Comparare titluri.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante, la data de 24.02.2005 cu nr.302/2005, reclamantii Dumitrascu Vasile, Cîrja Ana, Dumitrascu Ion, Dumitrascu Petrea, Dumitrascu Maria si Subea Ruxanda i-au chemat în judecata pe pârâtii Mrejeru Vasile si Mrejeru Ion si au solicitat instantei sa îi oblige pe pârâti sa le lase în deplina si linistita posesie suprafata de 2 ha teren situat în extravilanul comunei Farcasa, jud. Neamt, pct.”Fabrica Veche”, învecinat la V cu drum forestier, la N cu restul proprietatii lor, la S si E cu padurea statului si sa-i oblige la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii au aratat:

În fapt, bunicul lor, Lupu Vasile a dobândit un drept de proprietate asupra terenului, prin împroprietarire, potrivit titlului de proprietate nr. 1048 din 26.11.1930. Au dobândit dreptul de proprietate asupra acestui teren prin mostenire, fiind nepotii acestuia. Prin sentinta civila nr. 980/1970, Judecatoria Piatra Neamt a admis actiunea în revendicare formulata de mama lor, Dumitrascu Eugenia si i-a obligat pe pârâti sa-i lase în posesie acest teren. Ea a fost pusa în posesia terenului la data de 14.01.1971, ca urmare a executarii silite a sentintei. Mama si, ulterior, ei au stapânit terenul pâna în primavara anului 2004, când pârâtii l-au ocupat cu ocazia punerii în executare a unei hotarârii de partaj succesoral care nu le era opozabila cu ajutorul executorului judecatoresc.

Pârâtul Mrejeru Vasile a formulat întâmpinare prin care a solicitat instantei sa respinga actiunea ca nefondata. În motivarea întâmpinarii, a aratat urmatoarele :

Actiunea este inadmisibila întrucât autorul Lupu Vasile a avut doi mostenitori, respectiv pe fiica adoptiva Dumitrascu Eugenia si pe fratele sau Lupu Ion. Hotarârea din anul 1970 nu a fost pronuntata în contradictoriu cu ei sau cu autorii lor, care erau decedati în acel an. Terenul respectiv nu a fost niciodata în posesia reclamantilor sau a autoarei lor si figureaza în patrimoniul sau înca din anul 1936, când era detinut de mama sa Mrejeru Minodora. Stapâneste acel teren începând din anul 1969, i-a fost atribuit prin hotarârea de partaj succesoral si l-a intabulat în Cartea Funciara.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin eliberarea Titlului de Proprietate nr. 1048 la data de 26.11.1930, numitul Vasile Lupu a fost împroprietarit cu suprafata de 28.170 mp teren situat pe raza comunei Farcasa, satul Galu, jud. Neamt, fapt dovedit cu copia acestui titlu, a schitei terenului si a procesului verbal de punere în posesie (vezi filele 4-6).

La data de 11.01.1946, Vasile Lupu si sotia sa Ruxanda Lupu, au adoptat-o pe numita Padure Eugenia, aceasta preluând numele de Eugenia Padure Lupu, care s-a casatorit cu numitul Dumitrascu Gheorghe, preluând numele de familie al acestuia, fapt dovedit cu copia extrasului din registrul starii civile al comunei Farcasa, depus la fila 8.

Reclamantii indicati în cerere sunt mostenitorii defunctei Dumitrascu Eugenia.

Pârâtii Mrejeru Vasile si Mrejeru Ioan sunt mostenitorii defunctei Mrejeru Minodora, care la rândul ei este mostenitoarea defunctului Lupu Ion, fratele natural al numitei Dumitrascu Eugenia.

Prin sentinta civila nr. 980/1970 a Judecatoriei Piatra Neamt, ramasa definitiva, pârâtii Lupu Ana, Simionescu Pantelimon si Vasiliu Gheorghe au fost obligati sa-i lase în posesie numitei Dumitrascu Eugenia suprafata de teren sus-mentionat.

Lupu Ana era sotia numitului Lupu Ioan, fratele defunctului Lupu Vasile. Cei doi pârâti sunt nepotii numitei Lupu Ana.

Prin sentinta civila nr. 1821/2001 a Judecatoriei Bicaz, modificata prin decizia civila nr.792/AC/2003 a Tribunalului Neamt, pârâtilor Mrejeru Vasile si Mrejeru Ion le-a fost atribuita câte o suprafata de 10.000 mp din terenul sus-mentionat.

La data 30.04.2004 executorul judecatoresc Balan Ioan i-a pus în posesia terenurilor respective pe pârâti (vezi fila 44).

Pârâtul Mrejeru Vasile si-a înscris dreptul de proprietate asupra terenului în Cartea Funciara, prin încheierea nr. 670 din 30.06.2004 a Biroului de Carte Funciara din cadrul Judecatoriei Bicaz (vezi fila 43).

Raportul expertizei tehnice topografice efectuate în cauza a confirmat faptul ca terenul revendicat de reclamanti si ocupat de pârâti este unul si acelasi cu terenul cu care a fost împroprietarit defunctul Vasile Lupu.

Instanta va respinge ca nefondata exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâti prin aparator, derivata din aceea ca pârâtii au un drept de coproprietate asupra terenului revendicat în calitate de mostenitori ai defunctului Lupu Ion, care a venit la mostenirea fratelui sau Lupu Vasile, potrivit art. 309-324 Cod civil, anterior modificarii acestuia prin codul familiei, pentru urmatoarele considerente: aceste dispozitii invocate de pârâti si care au fost abrogate de Codul familiei, respectiv de legea din 15.03.1906, nu confereau un drept de mostenire al fratelui (Lupu Ion) alaturi de fiica adoptiva (Dumitrascu Eugenia).

Fata de cele retinute instanta constata ca actiunea este întemeiata si urmeaza sa o admita în temeiul disp. art. 480 Cod civil si ale art. 274 Cod proc. civila, pentru urmatoarele considerente:

Comparând titlurile invocate de parti, respectiv Titlul de Proprietate nr.1048/26.11.1930, sentinta civila nr.1821/2001 a Judecatoriei Bicaz, modificata prin decizia civila nr.792/AC/2003 a Tribunalului Neamt si certificatul de mostenitor nr.432/1969 eliberat de fostul Notariat de Stat Judetean Neamt, instanta constata ca este preferabil titlul de proprietate care este mai vechi, dovedeste dobândirea dreptului de proprietate printr-un mod originar, constitutiv de drepturi, în timp ce hotarârile sus-mentionate, pronuntate într-un partaj succesoral si certificatul de mostenitor sunt ulterioare si declarative de drepturi.

Etichete: