Top

Actiune în revendicare. Invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune prin intermediul cererii reconventionale.

Dosar nr. 469/2006. Sentinta civila nr. 1221/16.11.2006. Actiune în revendicare. Invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune prin intermediul cererii reconventionale.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante cu numarul 469, la data de 01.03.2006 reclamantii Andonescu Gheorghe, Andonescu Matei si Andonescu Ioan l-au chemat în judecata pe pârâtul Pascau Ioan si au solicitat instantei sa-l oblige pe pârât sa le lase în posesie suprafata de 1 ha teren, categoria fânat, situat pe raza orasului Bicaz, anexa Potoci, judetul Neamt, în doua trupuri, din care, unul se învecineaza la S cu terenul proprietate publica a orasului Bicaz, la V cu drum national, la E cu Ocolul Silvic Bicaz, la N cu Irimia Pantelimon, iar celalalt învecinat la N si V cu pârâul Potoci, la E cu drumul national, la S cu Degeratu Nicolae si sa-l oblige pe pârât la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii a aratat:

În fapt, bunicul lor, defunctul Buruiana Vasile a fost împroprietarit în urma aplicarii reformei din anul 1921 cu suprafata de teren sus mentionata, fapt dovedit cu copia tabloului cu locuitorii împroprietariti în trupul „Plaiul” din fosta comuna Buhalnita, satul Potoci, din data de 08.05.1932 si copia tabelului comitetului de ocol nr. 240/174. Defunctul a stapânit terenul pâna în perioada anilor 1960, când a fost deposedat prin violenta de catre numitii Ion-Vasile Baltag si Vasile Petrea Baltag, care si-au pastrat posesia prin acte de violenta. Cei doi l-au batut atât pe defunct, cât si pe fiul acestuia Andonescu Gheorghe, pe acesta din urma în perioada anilor 1970-1971.

Terenul a fost înscris în rolul defunctului Buruiana Vasile si ulterior al sotiei acestuia, Buruiana Chita, în anul 1980.

Pârâtul a ocupat terenul în urma cu sapte ani, când l-a înscris în rolul sau agricol. Si acesta s-a folosit de violenta pentru a pastra posesia terenului, respectiv l-a batut cu un par pe Andonescu Ioan la data de 04.10.2005, atunci când acesta i-a solicitat sa intre în posesia terenului.

Prin cererea înregistrata la data de 24.03.2006, pârâtul formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat în cauza a sentintei civile nr. 122 din 06.02.2006 a Judecatoriei Bicaz. În motivarea exceptiei a aratat ca s-a mai judecat cu aceleasi parti pentru acelasi obiect si aceeasi cauza în dosarul nr. 1834/2005 în care actiunea civila a reclamantilor a fost respinsa ca inadmisibila (vezi fila 37).

Prin cererea înregistrata la data de 14.04.2006 pârâtul a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.

În motivarea exceptiei a aratat ca actiunea este lipsita de obiect pentru ca reclamantii nu fac dovada dobândirii dreptului de proprietate într-un mod originar (vezi fila 43). În dovedirea exceptiei a depus copia sentintei civile nr. 122/2006 a Judecatoriei Bicaz.

Prin încheierea din data de 20.04.2006, instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat a sentintei civile nr. 122/2006 ca nefondata (vezi fila 49).

La termenul de judecata din data de 28.09.2006, pârâtul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat instantei sa constate ca a dobândit un drept de proprietate prin uzucapiune asupra terenului revendicat de reclamanti (vezi fila 93).

În motivarea cererii a aratat ca terenul respectiv a apartinut numitului Buruiana Vasile care a fost împroprietarit în anul 1932.

Acesta nu a stapânit niciodata terenul pentru ca nu i-a fost predat. Terenul a fost stapânit în mod util de catre autorul sau Baltag Ioan-Dumitru, care l-a avut înscris în rolul sau agricol si, ulterior, în rolul agricol al fiilor acestuia. El a fost înscris si în certificatul de mostenitor nr. 744 din 07.05.1993 dupa defuncta Baltag Natalia.

De altfel, reclamantii nu au facut nici o referire la acest teren în dosarul nr. 1838/2001 al Judecatoriei Bicaz, ceea ce reprezinta o recunoastere implicita a faptului ca terenul nu a apartinut autorilor lor.

Pârâtul a invocat jonctiunea posesiei sale si a sotiei lui cu cea a autorilor lor.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1847 si urm. C.civ..

Reclamantul Andonescu Ioan a completat taxa judiciara de timbru cu suma de 583 lei noi si a depus un timbru judiciar în valoare de 5 lei noi (vezi fila 110).

Pârâtul a timbrat cererea reconventionata cu suma de 580 lei noi reprezentând taxa judiciara de timbru si cu timbru judiciar de 3 lei noi (vezi fila 115).

La termenul din data de 19.10.2006 reclamantii au depus întâmpinare la cererea reconventionala prin care au solicitat instantei sa o respinga ca nefondata (vezi fila 114). În motivarea întâmpinarii au aratat ca posesia exercitata de pârât nu este utila pentru ca a fost dobândita si pastrata prin violenta, nu a fost exercitata sub numele de proprietar si nu a fost publica, din moment ce Baltag Ion a înregistrat terenul în rolul agricol de abia în anul 1984.

Au fost audiati martorii Naclad Iacob, Mrejeru Constantin si Tanasa Nicolai, declaratiile acestuia fiind anexate la dosar.

Analizând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

În urma aplicarii Legii de Reforma Agrara din anul 1921, numitii Buruiana Vasile si Baltag Petru au fost împroprietariti cu câte o suprafata de 1 ha teren situat pe raza localitatii Potoci din jud. Neamt, acesti fiind pusi în posesia terenurilor la data de 08.05.1932, fapt dovedit cu copia tabelului depus la fila 34.

Reclamantii sunt mostenitorii defunctului Buruiana Vasile, respectiv nepoti de fiica..

Începând din anul 1960, numitii Baltag D. Ion si Baltag P. Vasile au intrat în posesia terenului sus-mentionat si au continuat sa îl foloseasca pâna în anul 1993, când a intrat în posesia pârâtei-reclamante Pascau Maria, sotia pârâtului Pascau Ioan. Acest teren a fost înscris în certificatul de mostenitor nr. 744/07.05.1993, la decesul defunctei Baltag Natalia, mama pârâtei-reclamante. Martorii audiati în cauza au confirmat faptul ca terenul a fost stapânit mai mult de 30 de ani de catre Baltag Ion si, dupa decesul acestuia, de catre pârâta reclamanta Pascau Maria, operând astfel jonctiunea posesiilor. Reclamantii pârâti nu au facut dovada sustinerii potrivit careia numitul Baltag D. Ion l-a imposedat pe Buruiana T. Vasile prin violenta, în perioada anilor 1960 si ca Baltag D. Ion si Baltag P. Vasile si-au conservat posesia prin acte de violenta fata de Andronescu Gheorghe.

Fata de cele retinute, instanta va admite în parte cererea reconventionala formulata în temeiul disp. art. 1837, 1860 si 1890 din C. civil, în ce o priveste pe pârâta reclamanta Pascau Maria, având în vedere ca efectele uzucapiunii retroactiveaza pâna la începutul exercitarii posesiei utile, perioada în care posesia a fost exercitata de autorii acesteia, sotul acesteia neavând niciun drept la succesiunea lor. Pe cale de consecinta, cererea reconventionala formulata de pârâtul reclamant Pascau Ioan va fi respinsa ca nefondata, în temeiul art. 31 lit. b din C. fam., iar cererea principala va fi respinsa ca nefondata, în baza art. 480 si 1890 din C civ.

Etichete: