Top

Fond funciar

Petentul S.V. în contradictoriu cu Comisia Judeteana, Comisia Comunala si Directia Silvica a solicitat punerea în posesie cu suprafata de 1 ha teren cu vegetatie forestiera, în calitate de mostenitor al defunctului S.P. si sa-i întocmeasca documentatia care sta la baza emiterii titlului de proprietate.

Cererea a fost respinsa cu motivarea ca petentul a fost pus în posesie cu o suprafata de teren pe care a dat-o în schimb statului, iar în ce priveste emiterea titlului de proprietate si acest capat de cerere a fost respins cu motivarea ca prin prezenta hotarâre petentului nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren padure.

Etichete: