Top

Anulare ordin prefect. Caracterul netranslativ de proprietate a unui inscris sub semnatura privata ce are ca obiect (derivat) un imobil

Prin sentinta civila nr. 12632 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamantul CC in contradictoriu cu paratul Prefectul Judetului Iasi, prin care se solicita anularea ordinului nr. 792 din 12.10.2007, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi str. Atelierului, nr. 3 A, punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate.

Pentru a decide in acest sens, instanata a retinut ca prin ordinul emis de Prefectul judetului Iasi nr. 792 din 12.20.2007 a fost respinsa cererea numitului CC privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 200 m.p. situat in Iasi, str. Atelierului, nr. 3 A, cu motivarea ca terenul este dobandit prin act sub semnatura privata si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 36 al. 5 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examinarea documentatiei inaintate de institutia Prefectului a atestat faptul ca la 21 iulie 1956 s-a incheiat un act sub semnatura privata intitulat act de vanzare – cumparare prin care CC cumpara de la CI si CT terenul in suprafata totala de 200 m.p. in strada Atelierului, nr. 3 Iasi si, prin decizia 188 a fostului Consiliu Popular al judetului Iasi din 11 aprilie 1975, se doneaza terenul statului.

Intrucat transferul dreptului de proprietate asupra terenului nu se facea decat prin act autentic , instanata apreciaza ca actul sub semnatura privata este nul, incat petentul nu si-a dovedit dreptul de proprietate . Mai mult chiar, nu s-a dovedit ca terenul a fost preluat de stat, actul de donatie nefiind facut in forma autentica; de altfel, chiar din sustinerile petentului a rezultat ca acesta detine terenul, drept pentru care terenul nu face obiectul legii 18/1991.

Etichete: