Top

Fond funciar- anularea Hotarârii Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt

DOSAR 6752/279/2007

Sentinta civila nr.4409/12.11.2008

Fond funciar- anularea Hotarârii Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt

Prin sentinta civila nr.4409/12.11.2008, pronuntata în dosarul nr. 6752/279/8.11.2007, a fost admisa plângerea formulata de petenta B.M. în contradictoriu cu intimatele Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dumbrava-Rosie si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Neamt prin care a solicitat anularea Hotarârii nr.6405/01.10.2007 emisa de Comisia Judeteana Neamt si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2432 mp teren situat în comuna Dumbrava-Rosie.

S-au retinut urmatoarele:

În motivarea actiunii, petenta a aratat ca pe numele mostenitorilor bunicii sale, defuncta B.A. a fost emis Titlul de proprietate nr.28/1519/2002 pentru suprafata de 4800 mp teren situat în sat Cut, comuna Dumbrava-Rosie.

Ulterior, însa, s-a constatat ca s-a omis a se înscrie si suprafata de 2432 mp teren, compusa din suprafata de 0,16 ha teren arabil si 0,840 ha teren fânete, desi cu aceasta suprafata mostenitorii au fost pusi în posesie conform procesului verbal nr.587/1995, iar defuncta figura în tabelul de parcelare al satului Cut la pozitia 3/58.

A mai aratat petenta ca în baza Legii nr.247/2005, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate dar, din eroare, în loc sa solicite suprafata de 2432 mp, a solicitat doar suprafata de 0,16 ha.

Totodata, petenta a aratat faptul ca prin Hotarârea nr.40/2006, comisia comunala a propus respingerea cererii, propunerea fiind validata de Comisia Judeteana Neamt, prin Hotarârea nr.6405/2007.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, Comisia judeteana Neamt a solicitat respingerea plângerii, apreciind ca hotarârea criticata este temeinica si legala.

La rândul sau, prin întâmpinarea formulata, intimata Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dumbrava-Rosie a achiesat la pretentiile petentei.

În motivare, a aratat ca mostenitorii defunctei B.A. au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile cu care aceasta figura în registrul agricol dar, din eroare,titlul de proprietate a fost emis fara ca suprafata de 2432 mp sa fie înscrisa în acesta. Fata de aceasta situatie, petenta a formulat o noua cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza dispozitiilor Legii nr.247/2005 si desi a facut dovada dreptului de proprietate a autoarei sale asupra terenului, cererea a fost respinsa(f.75).

Desi initial, reprezentantul comisiei comunale a sustinut ca nu toti membrii îsi însusesc întâmpinarea urmând a depune la dosar punctul lor de vedere, la termenul de judecata din data de 17.09.2008, un alt reprezentant al comisiei s-a prezentat în instanta si a aratat ca intimata Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dumbrava-Rosie îsi însuseste întâmpinarea asa cum a fost depusa la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat urmatoarea situatie de fapt:

Mostenitorii defunctei B.A. au solicitat, în baza Legii nr.18/1991, reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu care aceasta a fost înscrisa în registrul agricol.

A fost emis Titlul de proprietate nr.28/1519/2002 pentru suprafata totala de 4800 mp, ulterior constatându-se ca în acesta nu fusese înscrisa si suprafata de 2432 mp teren cu care defuncta B.A. figura în anexa 3 Cut si pentru care fusese emis si procesul-verbal de punere în posesie nr.587/14.12.1995, suprafata compusa din 0,16 ha teren arabil si 0,840 ha teren fânete.

Fata de aceasta situatie, petenta a formulat cererea nr.162/2005 solicitând însa, din eroare, reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 0,16 ha teren.

Prin Hotarârea nr.40/2006, Comisia comunala pentru aplicarea legilor fondului funciar Dumbrava-Rosie a propus respingerea cererii, cu motivarea ca suprafata în cauza a apartinut defunctei B.A., dar ca a fost validata în anexa 3/58 Cut.

Prin Hotarârea nr.6405/2007, Comisia judeteana Neamt a validat propunerea, dar pe considerentul ca nu se face dovada dreptului de proprietate.

Potrivit dispozitiilor art.1169 C.civ., „cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”, iar conform art.11 alin.1 din Legea nr.18/1991, „suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, carte funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.”

În speta, petenta a înteles sa faca dovada dreptului de proprietate asupra terenului litigios cu înscrisuri si martori.

Astfel, se apreciaza ca prin procesul-verbal de punere în posesie nr.587/1995, anexa 3/58 Cut, declaratiile martorilor atasate documentatiei întocmita de comisia comunala, precum si din declaratiile martorilor audiati în instanta, petenta a facut dovada dreptului de proprietate al autoarei sale asupra terenului litigios.

Se mai retine faptul ca petenta a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 0,16 ha. Însa, având în vedere pozitia sa procesuala, motivele de fapt invocate în cererea de chemare în judecata, precum si pozitia procesuala adoptata de comisia comunala, instanta apreciaza ca intentia sa a fost aceea de a i se reconstitui dreptul de proprietate pentru întreaga suprafata de teren detinuta de autoarea sa.

Etichete: