Top

Inscrierea unui drept de superficie

Cerere pentru inscrierea unui drept de superficie

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul …………….., domiciliat in ……….., judetul ………….., str. …………., nr. …, in calitate de proprietar, va rog ca in baza actului de constituire a dreptului de superficie, autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. …. din ………., sa dispuneti:


1. Intabularea dreptului de superficie in partea III-a a cartii funciare asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. …. a localitatii ………., sub P. I sub numarul curent ……. cu numarul de parcela ……….. in folosul ……………… domiciliat in …………….judetul ……….. str. …………… nr. …. .


2. Deschiderea unei carti funciare deosebite in care sa se inscrie parcela asupra careia s-a constituit dreptul de superficie cu vechiul ei numar de parcela, insotit de litera “s”.

Va rugam sa comunicati incheierea partilor din contract, iar inscrisurile originale sa fie restituite lui ……………, in care scop alatur o copie de pe fiecare.

 

La cerere anexez:

 

         Semnatura,

Domnului Presedinte al ……………… Sectia de carte funciara