Top

Conditiile acordarii pensiei de intretinere intre soti

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. de mai sus, din 02.11.2007, reclamanta I.E. a chemat în judecata civila pe pârâtul I.G., pentru stabilire pensie întretinere major.

In motivare, arata ca s-a casatorit cu pârâtul la data de 13.10.1973, casatorie marcata de discutii conflictuale, fiind alungata de sot din domiciliul comun, pe fondul agresiunilor fizice exercitate de acesta; reclamanta învedereaza ca în prezent este nevoita sa locuiasca la fiul sau, este bolnava, nu obtine nici un fel de venituri si nu dispune de mijloace financiare proprii, în timp ce pârâtul este pensionar si nu contribuie în nici un mod la întretinerea ei, motiv pentru care a formulat prezenta actiune în instanta.

In drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe disp.art.86 alin.1 si art.41 alin.1 Codul Familiei.

In dovedire, a anexat la dosar copia certificatului de casatorie, acte medicale – buletin de analize medicale, recomandari de la medicul specialist cardiolog, adeverinta medicala(filele 6-9 dosar), adeverinta de rol eliberata de Primaria Borca.

Prezent în instanta, la termenul de judecata din 28.11.2007, pârâtul a învederat ca nu este de acord cu actiunea reclamantei, fiind despartiti în fapt, ca soti, de o lunga perioada de timp si a depus la dosarul cauzei (filele 12-19 dosar) acte medicale care îi atesta starea de boala si recomandari medicale privind efectuarea de tratamente în acest sens, internari în unitati medicale, înscrisuri sub semnatura privata emanînd de la parti privind împartirea bunurilor dobândite în timpul casatoriei, dupa sustinerile pârâtului.

Instanta a dispus efectuarea de anchete sociale la domiciliile partilor care sa releve starea lor materiala, situatia financiara si posibilitatea întretinerii din mijloace proprii, dar si sub aspectul separatiei în fapt a sotilor si a relatiilor dintre acestia, anchete care au consemnat ca pârâtul continua sa locuiasca la domiciliul comun al sotilor din comuna Borca, sat. Sabasa, ca acestia dispun de o casa de locuit, bucatarie, grajd – „bine întretinute”, teren arabil, curti, fânat si alte terenuri. De asemenea, reclamanta locuieste din septembrie 2007 la locuinta fiului sau I.A. plecat în Italia, împreuna cu o nepoata.

Din analiza probatoriului administrat în cauza, sub aspectul actiunii reclamantei, temeiurile de fapt si de drept, invocate de aceasta, instanta constata ca cererea formulata privind stabilire pensie întretinere major este neîntemeiata.

Astfel, potrivit art.29 Codul Familiei, „ sotii sunt obligati sa contribuie, în raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casatoriei”, prin aceasta întelegîndu-se cheltuieli necesare pentru menajul în comun, cresterea si educarea copiilor, întretinerea sotului aflat în incapacitate de munca si alte asemenea cheltuieli, obligatie legala întemeiata pe starea juridica de casatorie, ideea de solidaritate familiala, nascuta din convietuirea si raporturile specifice dintre soti.

Din interpretarea textului legal ce reglementeaza obligatia de sprijin material reciproc între soti, rezulta ca, pentru existenta obligatiei de întretinere între acestia, se cer întrunite conditia starii de nevoie a sotului îndreptatit la întretinere, incapacitatea de a munci a sotului îndreptatit la întretinere, precum si posibilitatile materiale ale sotului obligat la întretinere.

Ori, în cauza, nici una dintre aceste conditii nu este îndeplinita, reclamanta nefacând dovada în cauza nici a starii sale de nevoie, nici a incapacitatii sale de a munci.

Astfel, cu privire la starea de nevoie si incapacitatea de a munci invocate de reclamanta si pe care aceasta întelege sa si le probeze cu actele medicale depuse la dosar, instanta constata ca acestea constituie recomandari medicale cu caracter general, nu dovedesc indubitabil incapacitatea sa de a munci si nu prevad ca afectiunile de care sufera determina aceasta incapacitate si stare de nevoie pe care o sustine în cererea de chemare în judecata.

Totodata, pârâtul, prin înscrisurile depuse la dosar, face dovada unor afectiuni medicale ce necesita de asemenea interventii, tratament si deplasari la unitati spitalicesti, la fel ca si reclamanta.

De asemenea, în cauza, nu subzista nici conditia nascuta din convietuirea sotilor – suportarea cheltuielilor necesare pentru menajul în comun, în întelesul art.29 Codul Familiei întrucît, asa cum rezulta din sustinerile partilor si consemnarile anchetei sociale, sotii sunt despartiti în fapt, locuind în imobile separate, iar gospodaria(imobilele) dobândita în timpul casatoriei se afla în administrarea exclusiva a pârâtului care a ramas la fostul domiciliu comun.

Etichete: