Top

Stabilire pensie intretinere

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 588

Prin cererea adresata instantei si înregistrata la nr….. din …, reclamanta …., domiciliata în ….., în calitate de reprezentant legal al minorului … nascut la …, a chemat în judecata pe pârâtul …., cu acelasi domiciliu si cu resedinta în ….., pentru a se dispune stabilirea unei pensii de întretinere în favoarea minorului …, nascut la data de …, în ….., în functie de veniturile obtinute de pârât.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca este casatorita cu pârâtul din anul …. iar din casatorie a rezultat minorul …, nascut la …. A mai aratat reclamanta, ca partile sunt despartite în fapt din luna noiembrie …., pârâtul parasind domiciliul conjugal, stabilindu-se la domiciliul parintilor sai. A mai aratat reclamanta ca de la acea data pâna în prezent, pârâtul nu a contribuit la întretinerea minorului, nu-l viziteaza si nu prezinta interes pentru cresterea si educarea minorului, cu toate ca minorul are nevoie de tratament si îngrijire medicala, fiind încadrat cu grad de handicap.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar copia certificatului de nastere al minorului (fila ….).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în instanta, în vederea depunerii de probe.

S-au solicitat din oficiu si s-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât, în baza adeverintei ….. emisa de ……

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca cererea formulata de catre reclamanta este întemeiata.

Potrivit art. 101 din codul familiei, parintii sunt datori sa îngrijeasca copilul îngrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, învatatura si pregatirea profesionala a acestuia.

În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 86 din acelasi cod, potrivit cu care obligatia de întretinere exista între parinti si copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întretinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se afla.

Fata de cele de mai sus, instanta va admite cererea formulata de catre reclamanta …., în calitate de reprezentant legal a minorului …., în contradictoriu cu pârâtul ……, având ca obiect stabilire pensie de întretinere si va obliga pârâtul la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorului …, nascut la …., în suma de …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Etichete: