Top

Pensie intretinere majorare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.886

Prin cererea înregistrata la nr…… din …, reclamanta …., domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorei …., nascuta la …., a chemat în judecata pe pârâtul …, domiciliat în …., pentru majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civila nr. .. a …, motivat de faptul ca veniturile pârâtului, precum si nevoile minorei s-au modificat, situatie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întretinere. Reclamanta a solicitat ca majorarea pensiei de întretinere sa se faca prin raportare la venitul minim pe economie.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar copia sentintei civile nr… a …, copia cartii de identitate a reclamantei si copia certificatului de nastere al minorei .. (filele … din dosar).

Instanta, din oficiu, a solicitat veniturile pârâtului, iar din adresa nr… emisa de catre I.T.M. … (fila ..), aceasta a solicitat mai multe informatii despre pârât.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

Având în vedere ca potrivit dispozitiilor art.94 C.familiei, întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora cuantumul obligatiei de întretinere în functie de aceste criterii, instanta constata întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite, sens în care va majora pensia de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorei .., nascuta la …, prin sen.civ.nr…. a …, de la …de lei, la …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorei, instanta raportându-se, pentru motivele anterior expuse, la venitul minim pe economie.

Etichete: