Top

Iesirea din indiviziune asupra terenurilor pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate. Calitate procesuala activa.

Prin cererea introdusa pe rolul Judecatoriei Bicaz sub nr. 1617/188/20.08.2007 reclamantii NG, DI si GE au solicitat, în contradictoriu cu pârâtii MV, NT, DE si CM partajarea suprafetei de 4,65 ha teren cu vegetatie forestiera ramas de pe urma defunctei MI.

În motivarea cererii au aratat ca atât ei, cât si pârâtii sunt mostenitorii defunctei MI, decedata la data de 01.11.1955 în comuna Farcasa judet Neamt. De pe urma defunctei a ramas suprafata de 4,65 ha teren cu vegetatie forestiera, pârâtii fiind cei care au formulat cerere de reconstituire si în favoarea carora a fost efectuata punerea în posesie.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, se retin urmatoarele:

Potrivit art. 13 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 republicata, titlul de proprietate se emite pe numele tuturor mostenitorilor, urmând ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. Asadar, mostenitorii care sunt aratati în titlul de proprietate au ulterior posibilitatea sa îsi împarta terenurile asupra carora s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit cotei ce le revin fiecaruia conform legii. Pentru a se putea efectua partajul este necesar a se stabili în prealabil dreptul de proprietate asupra bunurilor ce urmeaza a se împarti, precum si a faptului ca mostenitorii au acceptat mostemirea prin cererea de reconstituire adresata Comisiei.

Asadar, titlul de proprietate emis de comisie cu privire la suprafata determinata pe numele tuturor mostenitorilor are o natura ambivalenta, constituind si act constitutiv al dreptului de proprietate si act de atestare a calitatii de mostenitor acceptant al succesiunii, în privinta terenului, a acelora care figureaza în titlu; datorita acestui caracter, numai succesorii care figureaza în titlu au calitatea de coindivizari ai terenului pentru care s-a facut reconstituirea si pot solicita iesirea din indiviziune.

Astfel cum rezulta din procesul-verbal de punere în posesie nr. 566/28.01.2005 (act premergator titlului de proprietate si care face dovada dreptului de proprietate asemeni titlului) reconstituirea nu s-a facut si în favoarea reclamantilor, aceastia nefigurând înscrisi în calitate de proprietari, astfel încât ei nu au calitate de coindivizari pentru a putea solicita iesirea din indiviziune.

Având în vedere ca instanta urmeaza a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active cu consecinta respingerii actiunii, apreciaza ca nu se mai impune analizarea în continuare a celorlalte exceptii invocate de catre pârâta.

Etichete: