Top

Anulare ordin Prefect. Calitate procesuala activa

Fata de plângerea petentului I.A., P.I. si I.F.A. , formulata împotriva Ordinului nr. … /2008 emis de Prefectul judetului Iasi prin care se solicita anularea ordinului si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1207 ,33 mp situata in Iasi str. Ralet 9 .

La dosar a fost atasata documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului … /2008.

Instanta fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentelor I.A. si I.A. , verificând documentatia care a stat la baza emiterii Ordinului … /2008 retine la data de 22.08.2005 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate numai petenta P i cerere înregistrata cu nr……/2005.

În ce priveste celelalte doua petente instanta retine ca la dosarul cererii de reconstituire a dreptul de proprietate nu exista cereri formulata de catre acestea iar pe durata judecarii prezentei plângeri nu au facut dovada ca au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 1207,33 mp situat in Iasi str. R. 9.

Fata de aceste constatari si facând aplicarea dispozitiilor L 18 /91 prin care se reglementeaza ca cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate trebuie formulate personal de catre petent sau prin împuternicit cu procura speciala , fapt ce nu a fost îndeplinit de catre petentele I.A. si I.F.A. instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a acestora.

In ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Institutiei prefectului instanta retine ca este neîntemeiata in conditiile in care petentele au identificat aceasta institutie cu prefectul judetului Iasi având in vedere si dispozitiile art. 53 L 18 /91 va respinge aceasta exceptie .

Pe fondul cauzei instnata retine urmatoarea situatie de fapt:

In anul 1976 autoarele I.E. si V.E. au consfintit prin act notarial sa transmita cu titlu de schimb casa de locuit sit in Iasi str. R 9 si sa primeasca in schimb apartamentul 24 din str. P de al numitii C.S. si C.E.

Prin autenticul încheiat in data de 22 05 1976 se arata ca terenul aferent constructiei devine proprietate de stat in baza L 58 /1974.

Fata de aceasta situatie de fapt raportata la dispozitiile art. 36 alin 2 din L 18 /91 in care se arata ca instanta retine ca plângerea petentei nu este întemeiata întrucât autorii sai au încetat sa mai fie proprietari ai terenului din momentul in care au încheiat contractul de schimb . Astfel instnata retine ca Ordinul …. /2008 emis de prefectul judetului Iasi a fost legal si temeinic emis pentru aceste considerente instanta va respinge plângerea

Etichete: