Top

Servitute de trecere. Calitate procesuala pasiva.

Pârâta din actiune în respectarea servitutii de trecere a invocat atât lipsa calitatii procesuale active a reclamantului cu motivarea ca acesta nu a fost niciodata titularul unui drept de servitute în zona în litigiu si exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, cu motivarea ca în urma cu trei ani a înstrainat terenul învecinat cu proprietatea reclamantului.
Exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului este neîntemeiata, urmând a fi respinsa deoarece, astfel cum rezulta din raportul de expertiza, terenul în suprafata de 1900 m.p., evidentiat în titlul de proprietate al reclamantului, are, în acceptiunea codului civil, caracter de loc înfundat.
Aceasta suprafata de teren se învecineaza cu suprafetele de 1500 m.p. conform fisei de punere în posesie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate emis pe numele pârâtei.
Calea de acces a reclamantului de la proprietatea sa, loc înfundat, spre drumul satesc nu apartine însa proprietatii înscrise în titlul de proprietate, emis în favoarea pârâtei.
Interesul legitim al reclamantului în promovarea actiunii a fost dovedit, conform celor retinute mai sus, astfel ca el are calitate procesuala activa.
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei este însa întemeiata si va fi admisa, cu consecinta respingerii actiunii pe de o parte, deoarece, astfel cum s-a retinut deja, calea de acces spre drumul public nu face parte din proprietatea initiala a pârâtei, înscrisa în titlul de proprietate, ci este una apartinând domeniului comunei Rediu iar pe de alta parte, deoarece dupa vânzarea intervenita între pârâta si fiica sa, prin contractul de vânzare-cumparare autentificat, aceasta din urma este cea care ocupa calea de acces, în suprafata de 242 m.p., cale de acces acceptata în mod tacit de Primaria Rediu.
În speta nu se regaseste astfel calitatea de proprietari ai ambelor fonduri – aservit si dominant – calitate primordiala dreptului fondului dominant de a cere crearea sau respectarea servitutii legale, prevazuta de art. 616 – 619 Cod civil.
Pentru motivele retinute, instanta va respinge actiunea pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

Etichete: