Top

Succesiune

La data de 10 august 2010, cu nr. X a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamanta U M a solicitat in contradictoriu cu paratii P G, R D, R V pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctului S I, decedat la data de 25 august 2006, cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V in sensul de a se stabili ca masa succesorala se compune dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, hol si un chiler, construita din valatuci si acoperita cu tabla situata in sat O, comuna V, judetul V impreuna cu cota de 1/2 din suprafata de 3235 m.p., real masurat 3279 m.p., teren aferent locuintei individualizat in titlu de proprietate nr.149889 emis la data de 15 iunie 2010 pe numele S I si U M, cu precizarea ca restul cotei indivize de 1/2 din casa de locuit si cota de 1/2 din terenul aferent casei in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3279 m.p. este bunul ei propriu.

Mai arata reclamanta ca ea este mostenitoarea defunctului in calitate de sora cu cota de 1/2 din mostenirea defunctului, S V in calitate de sotie supravietuitoare avand cota de 1/2, mostenitori ai acesteia fiind paratii: P G, nepoata de sora, B M, R D, R V, frati ai defunctei S V care impreuna culeg cota de 1/2 din mostenirea defunctei.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Prin intampinare, parata P G a aratat ca este de acord cu actiunea reclamantei, insa a precizat ca reclamanta trebuie sa solicite si iesirea din indiviziune, ca defuncta S V mai are trei frati, B V, B C, B T ce urmeaza a fi citati in cauza in calitate de mostenitori, ca cealalta cota de ˝ din casa de locuit este cota bun comun a sotiei defunctului si nu a reclamantei deoarece casa a fost contruita in timpul casatoriei de catre defunctii S I si S V, iar imprejurarea ca a fost construita pe terenul proprietatea parintilor defunctului S I, iar titlu de proprietate este comun pentru reclamanta U M si defunctul S I, nu-i confera reclamantei un drept de proprietate asupra casei de locuit, astfel ca, mostenitorii defunctului S I sunt S V in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 1/2 si U M, in calitate de sora cu cota de 1/2.

Pe cale reconventionala, parata reclamanta P G a solicitat dezbaterea succesiunii defunctei S V, decedata la data de 3 septembrie 2009 stabilind masa succesorala, mostenitorii si cotele, sa se dispuna iesirea din indiviziune, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ľ din casa de locuit compusa din doua camere, hol si chiler, situata in sat O, comuna V, judetul V, din care cota de 1/2 in timpul casatoriei cu defunctul S I si cota de 1/4 mostenire de pe urma acestuia, cota de Ľ din suprafata de 3235 m.p. teren mostenita de pe urma sotului S I, teren individualizat in titlul de proprietate nr. 149889 din 15 iunie 2010, eliberat pe numele lui S I si U M, cota de ľ fiind a reclamantei U M, mostenitori fiind: ea, P G, dar si paratii B V si B C, B T, nepoti de sora B M, cu cota de 1/3 din mostenire, paratii R D si R V, in calitate de frati, fiecare cu cota de 1/3, ea fiind cea care a avut grija de defuncta S V, dupa decesul sotului, a inmormantat-o si a avut grija de imobil.

Cererea reconventionala nu a fost motivata in drept.

Prin precizarile aflate la fila 48, dosar, reclamanta U M a aratat ca solicita si iesirea din indiviziune, urmand ca ei sa-i fie atribuit imobilul casa de locuit si terenul aferent cu obligatia corelativa la plata sultei.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu interogatoriul paratei P G, a paratilor R V, B T, B C, B V, a reclamantei parate U M, proba cu inscrisuri, testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii X, expertize tehnice de specialitate, in constructii expert X pentru evaluarea imobilului casa de locuit si expertiza topografica, expert topograf S D, cu privire la terenul in suprafata de 3235 m.p., mentionat in titlul de proprietate nr. 149889 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate V, expertize la care partile nu au formulat obiectiuni.

Din analiza probatoriului administrat in cauza, instanta retine ca la data de 25 august 2006 a decedat S I cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V, reclamanta U M fiind sora acestuia, cu care detinea in indiviziune suprafata de 3235 m.p. situata pe teritoriul comunei V, judetul V si pentru care le-a fost emis la data de 15 iunie 2010 titlu de proprietate nr. 149889, cod 166841. Pe aceasta suparafata de teren se afla o casa de locuit in care a convietuit cu S V, sotia lui, pana la deces. Daca in ce priveste suprafata de teren ramasa de pe urma defunctului S I nu au existat obiectiuni, discutiile au aparut in legatura cu cota indiviza din imobilul casa de locuit ce urmeaza a fi inclus in masa succesorala, reclamanta parata U M sustinand ca este proprietara pe cota indiviza de ˝ si se impune a fi inclusa in masa succesorala a defunctului numai cota de ˝, parata reclamanta P G sustinand ca defuncta S V a dobandit in timpul casatoriei cu defunctul sau sot, S I, imobilul casa de locuit, astfel ca in masa succesorala a acestuia se va include cota indiviza de 1/2 , restul cotei reprezentand cota defunctei S V ca bun comun dobandit in timpul casatoriei.

Cu privire la aceste aspecte s-a insistat si in interogatoriile luate partilor, la audierea martorilor, fiind depusa si adeverinta nr.3220 din 26 iulie 2010, emisa de Primaria comunei V, judetul V (fila 52, dosar), adeverinta nr.4464 din 12 noiembrie 2010 adresata Societatii Civile de Avocati (fila 124, dosar).

Reclamanta parata U M si-a argumentat sustinerea cu adeverinta nr.3220, titlu de proprietate comun emis pe numele ei si al defunctului sau frate S I.

Din continutul adeverintei nr. 3220 rezulta ca reclamanta parata U M si defunctul S I, figureaza in registrul agricol 2007/2011 al comunei V, judetul V cu o casa de locuit si suprafata de 101 m.p., data in folosinta in anul 1963, construita din paianta, invelita cu tigla, cu anexe gospodaresti, cu suprafata de 24.400 m.p. teren extravilan conform titlului de proprietate nr. 2369 din 9 decembrie 2003, teren intravilan in suprafata de 3235 m.p. conform titlului de proprietate nr. 149889 din 15 iunie 2010 cat si suprafta de 3400 m.p. padure conform titlului de proprietate nr. 1255 din 30 noiembrie 1994.

Fata de cele mentionate, instanta ajunge la concluzia ca reclamanta parata U M a facut acte privind acceptarea succesiunii defunctului sau frate S I, intrucat starea de indiviziune cu privire la terenuri s-a mentinut si dupa decesul defunctului, s-au facut mentiuni in registrul agricol incepand cu anul 2007, decesul defunctului fiind in august 2006, astfel ca nu se poate retine ca aceasta este straina de succesiunea defunctului sau frate, ea urmand sa fie mostenitoare pentru masa succesorala ramasa de pe urma defunctului, in calitate de sora, alaturi de sotia supravietuitoare a acestuia, S V, ce a ramas sa locuiasca in imobil, dupa decesul acestuia, fiecare cu cota indiviza de ˝ , asa cum prevad disp. art. 1 lit.c din Legea nr. 319/1944.

De mentionat ca martorul X, depozitie fila 76, dosar, a aratat ca terenul din punctul Gherasim a fost lucrat de reclamanta parata U M, dupa decesul defunctului I.

Nu poate fi retinuta insa sustinerea reclamantei parate, ca ea este mostenitoare si pentru cota indiviza de 1/2 din casa de locuit deoarece casa a fost data in folosinta in anul 1963, este construita pe terenul proprietatea parintilor lor, insa destinatia acesteia nu a fost pentru ea si defunctul sau frate S I, ci numai pentru fratele sau S I, asa cum a relatat martorul X, depozitie fila 75, dosar, care a precizat ca imobilul a fost construit de tatal defunctului I si ca defunctii I si V nu au adus nici o imbunatatire la imobil, situatie de fapt ce rezulta cu claritate si din raportul de expertiza in constructii in care expertul precizeaza ca imobilul, casa de locuit este construit in anul 1953-1960, poiata, gardul de nuiele sunt construite in acelasi an, numai gardul de plasa fiind construit in anul 1985.

Fata de aceste sustineri ce se coroboreaza cu cele mentionate in adeverinta nr. 3220 din 26 iulie 2010, cu depozitia martorului X, dar si a martorului X, depozitie fila 76, dosar, care a aratat ca initial casa a fost construita pentru o fiica, insa pentru ca aceasta s-a casatorit si sotul ei avea casa, a fost data fiului I, care a locuit dupa casatorie la inceput la parintii lui, dupa care s-a mutat cu sotia in imobilul primit de zestre, construit pe terenul proprietatea parintilor sai, astfel ca raspunsurile la interogatoriu ale paratilor R V, B T, B C in sensul ca imobilul a fost construit de defunctii S I si S V in anii 1973-1974 nu prezinta relevanta intrucat situatia de fapt este cea care rezulta din probele mentionate, si desi in adeverinta nr. 4464 din 12 noiembrie 2010 inaintata Societatii Civile Profesionale de Avocati se face referire la anul 1974 de cand au fost inscrisi ca proprietari S I si S V, imobilul a fost dat in folosinta in anul 1963, astfel ca situatia lui de bun comun ori propriu trebuie raportata la acea data.

De precizat ca si martorul X, propus de parata reclamanta P G, depozitie fila 78, dosar, a aratat ca defunctul I a primit de la tatal sau o suprafata de teren pentru constructia unei case, ca acesta l-a ajutat cu munca fizica, dar si cu bani la constructia casei si chiar daca casa ar fi fost lipita in perioada in care cei doi erau casatoriti asa cum a aratat martora X, (fila 79, dosar), calitatea de bun propriu al casei nu este inlaturata, intrucat cei doi au locuit in casa parintilor defunctului S I, ajutorul fiind prin intermediul lor pentru definitivarea constructiei dovada ca dupa casatorie nu s-a mai facut nici o imbunatatire la imobil.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza ca in baza art.651 Cod civil sa admita actiunea principala privind dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma defunctului S I, sa stabileasca ca masa succesorala cuprinde cota indiviza de 1/1 dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, bucatarie, hol, magazie, beci, construita din ceamur, cu poiata, imprejmuiri situata in sat O, com. V, jud.V, valoare 6045 lei, imobil identificat de expertul tehnic in constructii X in schitele anexe la raportul de expertiza, cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3443,86 m.p. situat in intravilanul satului O, com.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, valoare 3219 lei, restul cotei indivize de ˝, valoare 3219 lei reprezentand proprietatea reclamantei U M conform titlului de proprietate, teren identificat de expertul topograf S D in anexa nr.1 a raportului de expertiza, valori retinute in rapoartele de expertiza, mostenitori fiind S V, in baza disp. art. 1 din Legea nr.319/1944, in calitate de sotie supravietuitoare si reclamanta U M, in calitate de sora, in baza disp. art. 672 Cod civil, cu cote egale de cate 1/2 asa cum prevad disp. art. 1 lit.c din Legea nr.319/1944.

La data de 3 septembrie 2009, a decedat defuncta S V, cu ultimul domiciliu in comuna V, judetul V, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ˝ dintr-o casa de locuit compusa din doua camere, bucatarie, hol, magazie, beci, construita din ceamur, cu poiata, imprejmuiri situata in sat O, com. V, jud.V, imobil identificat de expertul tehnic in constructii X in schitele anexe la raportul de expertiza, valoare 3022,5 lei, restul cotei indivize de ˝ reprezentand proprietatea reclamantei U M dobandita prin mostenire de pe urma defunctului S I precum si ˝ din cota indiviza de ˝ din terenul in suprafata de 3235 m.p. real masurat 3443,86 m.p situat in intravilanul satului O, com.V, jud.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, teren identificat de expertul topograf S D in anexa nr.1 a raportului de expertiza, valoare 1609,5 lei, restul cotei indivize de ľ din terenul in suprafata de 3235 m.p. real masurat 3443,86 m.p situat in intravilanul satului O, com.V mentionat in titlu de proprietate nr.149889 codul 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia Judeteana pentru stabilirea proprietate V, valoare 4828,5 lei reprezentand proprietatea reclamantei U M conform titlului de proprietate, respectiv ˝ si Ľ dobandita prin mostenire de pe urma defunctului S I, mostenitoare fiind in baza art.669 Cod civil parata reclamanta P G, in calitate de nepoata de sora, B M, predecedata defunctei, cea care a avut grija de defuncta si a intrat in stapanirea imobilului dupa decesul acesteia, straini de succesiuni prin neacceptare in baza art.700 Cod civil fiind paratii B V, B C, B T, ceilalti nepoti de sora, B M, dar si paratii R V, R D, fratii acesteia, care au recunoscut ca parata-reclamanta P G este cea care are grija de imobil, ei neavand pretentie la mostenire.

Dupa stabilirea valorilor ce li se cuvin reclamantei parate U M si paratei-reclamante P G din masa succesorala a celor doi defuncti, cu precizarea ca paratei reclamante P G i se cuvine cota indiviza de 1/2 din imobilul casa de locuit, in calitate de mostenitoare a defunctei S V si cota indiviza de ˝ din cota indiviza de Ľ din terenul in suprafata de 3235 m.p., real masurat 3443,86 m.p. mentionat in titlu de proprietate nr. 149889 cod 166841 emis la data de 15 iunie 2010 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V, in aceeasi calitate, reclamantei parate U M, cota indiviza de 1/2 din imobiluil casa de locuit in calitate de mostenitoare a defunctului S I, dar si cota indiviza de Ľ din terenul mentionat anterior, in aceeasi calitate, restul cotei indivize de 1/2 din teren, fiind proprietatea ei conform titlului de proprietate la care ne-am referit se va dispune in baza art. 728 Cod civil iesirea din indiviziune.

La atribuirea imobilelor vor fi avute in vedere prevederile art. 673 indice 9 Cod procedura civila, respectiv ca reclamantei paratei U M i se cuvine cota de ľ din teren, ca aceasta este sora defunctului S I, ea detinand terenul ramas de pe urma acestuia in indiviziune cu terenul proprietatea ei, mostenire de la parinti, in timp ce parata reclamanta P G este nepoata defunctei S V, la randul ei mostenire a defunctului S I, astfel ca in opinia instantei cea indreptatita sa primeasca si restul cotei indivize de ˝ din casa de locuit precum si cota indiviza de Ľ din teren este reclamanta parata U M si prin atribuirea acestor cote ca o consecinta a iesirii din indiviziune, reclamanta parata U M va deveni proprietara imobilelor mentionate.

De mentionat ca si expertul constructor a aratat ca terenul arabil si cel cu categoria de folosinta curti constructii va fi tratat ca o singura parcela deoarece suprafata relativ mica a parcelei de CC nu acopera decat suprafata construita a casei si aleea de langa aceasta, astfel ca lotizarea nu este posibila.

In temeiul art. 742 Cod civil, reclamanta parata U M va fi obligata la plata sultei catre parata reclamanta P G pentru cota valorica ce i se cuvine din masa suucesorala a defunctei I V.

Intrucat potrivit disp. art. 276 Cod procedura civila, 774 Cod civil cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza reprezentand taxa de timbru, onorar de avocat, indemnizatii de expertiza, se impun a fi suportate in cote egale, raportat cotei de cate 1/2 ce li se cuvin partilor din masa succesorala, parata-reclamanta P G urmeaza sa plateasca diferenta pana la suma de 2395,65 lei, cuantum ce reprezinta cheltuieli de judecata ce se impun a fi suportate de aceasta parata, cheltuielile de judecata efectuate in cauza fiind in suma de 4791,3 lei.

In baza art. 19 din OUG nr.51/2008 cheltuielile de judecata in suma de 644,294 lei pentru care reclamanta parata U M a beneficiat de ajutor public judiciar raman in sarcina statului.

Actiunea principala si cererea reconventionala au fost legal timbrate si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: